Microsoft Partner

Business Vision halvårsbokslut

Business Vision kan se tillbaka på två framgångsrika kvartal. När vi stänger böckerna för våra första sex månader gläds vi åt åtta nya kunder inom lösningsområdena Business Intelligence och Sharepoint, däribland Ericsson och IF. Business Vision har under perioden även inlett ett strategiskt samarbete med Aditro kring utveckling av en plattformsoberoende BI-applikation. För våra befintliga kunder har vi genomfört ett stort antal projekt av affärskritisk karaktär. Bland projekten märks bland annat implementering av ett SharePoint-baserat gränssnitt till Fabeges befintliga DataWarehouse.