Business Intelligence

Behovet av affärsanalys och verksamhetsstyrning har aldrig varit större. Vårt erbjudande inom Business Intelligence och Data Warehousing är utvecklat för att möta både dagens och morgondagens behov.

Samarbeta kring avvikelser – Verksamhetsstyrning
Våra lösningar för beslutsstöd innebär att användarna kan samarbeta kring planering, rapportering och avvikelsehantering. En styrka med Sharepoint är att den smälter samman plattformens BI-funktioner med samarbetsfunktioner – vilket gör den till den bästa plattformen för samarbete och den självklara instrumentpanelen mot verksamheten. Vi bygger dashboards med styrkort kopplade till processer, dokument och personer med möjligheten att kommentera och dela med sig av sina analyser. Det är detta som även kallas för Collaborative BI. Microsofts plattform är den enda som har ett inbyggt stöd för Collaborative BI.

Dela slutsatserna – Affärsanalys
Vårt erbjudande inom affärsanalys hjälper våra kunder att i deras dagliga arbete ge information och verktyg som hjälper beslutsfattare att ta smartare beslut. Möjligheten att bygga egna rapporter (Self Service) är en förutsättning för en framgångsrik och flexibel BI-lösning. En minst lika viktig komponent är att kunna dela med sig av sina analyser och slutsatser.

Lita på information – Datakvalitet
Tillgång till rätt information är en förutsättning för beslutstödslösningar och ett prioriterat område för IT-chefer. I hundratals projekt har vi hjälpt kunder att integrera och kvalitetssäkra data från en mängd olika system baserat på SQL Server. Med SQL Server 2012 tar Microsoft ännu ett stort kliv gällande datakvalitet och masterdata – något vi välkomnar då det gynnar våra kunders BI-investeringar ytterligare.