STÖRST INOM MICROSOFT BI I SVERIGE
Microsoft Partner

SharePoint

SharePoint har på kort tid blivit standard inom portaler – även om användandet ofta begränsas till intranät och enklare dokumenthanteringslösningar. Som BI-specialister har vi sett styrkorna med SharePoint, där BI kopplas samman med funktioner för sökning, dokumenthantering, samarbete, sociala nätverk och workflows. Vårt erbjudande inom SharePoint bygger på lösningar som hjälper våra kunder att integrera affärsinformation och samarbeta såväl internt som extern med kunder och leverantörer.

Samla och dela
Enkelt förklarat så är SharePoint platsen där man kan samla allt; dokument, kompetenser, information kring anställda samt finansiell data. Till detta kopplas samarbetsfunktioner och avancerade sökfunktioner, vilket ger en plattform för såväl strukturerad som ostrukturerad information som visas och hanteras för utvalda grupper och individer.

Samarbeta och kommunicera
Vem hjälper dig att analysera en avvikelse eller finansiell information? Med SharePoint som BI-portal är det hela organisationen. Genom dokument, kommentarer och chatt hjälper användarna varandra i det dagliga arbetet. SharePoint är den enda BI-portalen som har samarbetsfunktioner som tar möjligheten till samarbete till en helt ny nivå.