Samarbete med Insight Software

Business Vision har ingått partnerskap med Insight Software som är produktägare av Jet Analytics


Vi på Business Vision har ingått partnerskap med Insight Software som är produktägare av Jet Analytics, ett unikt automation-verktyg som enkelt går att koppla ihop med Microsofts CRM- och ERP-system för att möjliggöra Business Intelligence. Vi ser stora möjligheter att använda Jet Analytics hos flera av våra kunder och på Microsoft ERP-system.

Jet Analytics erbjuder en nyckelfärdig installation som kan användas samma dag och vid installation finns allt på plats direkt. Verktyget är speciellt anpassat för Microsofts CRM- och ERP-system, vilket gör att företag som redan har Microsoft Dynamics NAV kan koppla upp sig direkt för att komma åt färdiga projekt med kuber, datalager och rapporter som är anpassade för rapportering och analys.


Jet Analytics är en samlingspunkt för allt vad gäller utveckling och administration. Anpassningar görs genom ”drag and drop” och klick för att hämta in, hantera och transformera data. Därmed behövs det inte skrivas kod och alla, utan erfarenhet som utvecklare, kan arbeta i verktyget. Även som utvecklare känner man igen sig då samma funktionalitet för tabeller, vyer, databasscheman, procedurer, relationer, roller och säkerhet finns på samma sätt som i Management Studio, Visual Studio eller andra verktyg. Skillnaden är kort och gott att allt finns på ett och samma ställe – i Jet Analytics.


Verktyget ger förutsättningar att:

- Använda fördefinierade kuber, datamodeller och rapportpaket

- Snabbt nå och använda data utan krav på att förstå underliggande datamodeller

- Ta datadrivna beslut på tillförlitliga data


Med Jet Analytics kan ni enkelt, eller med vår hjälp, hämta in ert data från NAV och snabbt komma igång med att skapa insikter för bättre beslut!


Läs mer om Jet Analytics här.

Vill ni veta mer?

Om ni vill vet mer om Jet Analytics är ni välkomna att kontakta Magnus Pettersson.