20 år senare med vår vd michael

tiden går fort när man har roligt för i oktober är det 20 år sedan business vision grundades. LÄS VÅR VD MICHAELS REFLEKTIONER KRING BUSINESS VISIONS UTVECKLING.

o Vad är den största skillnaden från då och nu?


Det är möjligheterna. Vi kan idag leverera lösningar som inte var teknologiskt möjliga förut. Kostnaden för datalagring och bearbetning var även för dyrt.

Det är främst inom IoT/AI/Big Data där vi ser de möjligheterna.


o Hur definierade ni BI för 20 år sedan?


Begreppet fanns väl inte. Jag tror man pratade om Utdata och eventuellt Beslutsstöd. För min del handlade det mycket om att bygga externa rapportdatabaser vid sidan av affärssystemen och nyttja de rapportverktyg som fanns t.ex. Excel eller bygga egna applikationer. Men för ungefär 20 år sedan började ETL-verktyg och Olapteknologi komma till rimliga priser och en ny industri kring Business Intelligence växte successivt fram. Det fanns verktyg på 90-talet också men inte så spritt och de var väldigt dyra. Kommer speciellt ihåg ett verktyg som togs fram av Business Navigator och hette HAT (Highspeed Analysis Tool) som hade riktigt höga licenskostnader.


o Vad var kundvärdet för 20 år sedan?


Mycket stort. Kunderna hade börjat med Excel eller Lotus 123 d.v.s. kalkylprogram samt börjat nyttja exportrutiner från affärssystem och byggt upp egna lösningar. Genom enkla systematiseringar genom att nyttja en databas samt SQL, VBA eller dylikt fick man stora produktivitetsvinster.


o Vad är den största utmaningen i vår bransch?


Möjligheterna och efterfrågan att bli mera datadriven hos organisationer är betydligt större än utbudet av resurser från företag som vårat. Vår bransch måste paketera mycket mer så leveranserna eller delar av leveranserna blir mer repetitiva. Genom paketeringar kan vår bransch leverera mer med mindre resurser.


o Vad tror du kommer hända i vår bransch framöver?


Utöver skapa flera paketeringar tror jag på ännu fler samarbeten mellan olika IT-företag. Ett företag kan inte alltid täcka all kompetens som krävs idag för bra kundleveranser. Vi samverkar med ett antal organisationer idag och vi kommer fortsätta bygga upp nätverk av samarbetspartners.


o Några speciella framtidsmål? Visioner?


Att kunna hjälpa kunderna att bli mer proaktiva. Nu har kunderna har börjat lagra mycket mer data från IoT eller andra källor av Big Data-karaktär så ökar möjligheterna med AI.