produkter

Använd er av färdiga verktyg för att ta era företagsinsikter till nya nivåer

Business Visions produkter och molntjänster är var och en framtagna för ett specifikt användningsområde. De kan verka “stand-alone” eller i synergi med andra system. De är skapade utifrån den expertis vi byggt upp under många år avseende de behov vi sett i våra kunders verksamheter och ska inte behöva begränsas av de system och lösningar man valt och som i dagsläget utgör en BI-lösning.

INKÖPSANALYS

Pro(a)act

Intelligent inköpsanalys som med kreditupplysning- och marknadsinformation om alla företag i Sverige automatiserar vi kategorisering av era kostnader och förädlar datan för att ge er tid att analysera istället för att administrera.

b2B PORTAL

relay

Relay, en plattform för B2B portaler, ger verksamheter möjligheten att erbjuda analyser och insikter till sina externa användare på ett snabbt och enkelt sätt.


fastighetsanalys

Re(A)act

Med vår unika kompetens om de utmaningar och behov som finns i fastighetsbranschen har vi valt att skapa ett flertal tjänster inom RE(a)ACT- portföljen för att stödja besluts- och analysprocesser inom ett fastighetsbolag.


processplanering

plannica

Med Plannica så kan flera system för budgetering, prognos och personalplanering integreras i befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att aktuella parter kommer att både kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta.