produkter

Använd er av färdiga verktyg för att ta era företagsinsikter till nya nivåer

Nedan ser ni produkter som är framtagna med precision för ett specifikt användningsområde som kan verka “stand-alone” eller i synergi med andra system. Dessa är framtagna utifrån vår expertis från behov vi sett i verksamheter över flera år och gjorda så att man ej ska behöva begränsas av de system och lösningar man valt och har i dagsläget som ens BI-Lösning.

INKÖPSANALYS

Pro(a)act

Intelligent inköpsanalys som med kreditupplysning- och marknadsinformation om alla företag i Sverige automatiserar vi kategorisering av era kostnader och förädlar datan för att ge er tid att analysera istället för att administrera.

b2B PORTAL

relay

Relay, en plattform för B2B portaler, ger verksamheter möjligheten att erbjuda analyser och insikter till sina externa användare på ett snabbt och enkelt sätt.


fastighetsanalys

Re(A)act

Med vår unika kompetens om de utmaningar och behov som finns i fastighetsbranschen har vi valt att skapa ett flertal tjänster inom RE(a)ACT- portföljen för att stödja besluts- och analysprocesser inom ett fastighetsbolag.


processplanering

plannica

Med Plannica så kan flera system för budgetering, prognos och personalplanering integreras i befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att aktuella parter kommer att både kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta.