Planacy

En plattform för budget, prognos och planering

varför

För att kunna fatta kvalificerade och framgångsrika beslut behöver en verksamhet planeras och analyseras – både operativt och finansiellt. Manuellt planeringsarbete är repetitivt och tar lång tid. Ofta med sämre kvalitet och säkerhet som följd. Därför har PLANACY skapats, en plattform som ger er en snabbare, säkrare och mer kollaborativ planeringsprocess. Ni får helt enkelt en enklare och mer värdeskapande planeringsprocess.


Business Vision är partner till Planacy och kan ta ett heltäckande ansvar för leveransen av Planacy. Business Vision är också nära samarbetspartner med Microsoft och kan leverera Power BI lösning i nära integration med Planacy.

vad

fördelar med planacy

FLEXIBILITET

Planacy kan skräddarsys via ett administrativt gränssnitt för varje enskild företag oberoende av bransch

WORKFLOW

Planacys workflow definierar och automatiserar arbetsflödet för granskning och godkännande. Ni kan själv definiera hur ert workflow ska se ut i Planacy.

What-if

Ni kan simulera olika scenarier och analysera påverkan på prognosen.

Webbaserat

Slipp att skicka runt era excelfiler till varandra, ha istället allt på en plats

drivningar

Modell-till-modell-integration med interna eller externa kostnads- och intäktsdrivare. Ni kan visualisera flöde och progress per modell för alla deltagare i processen.

integrerbarhet

Planacy är integrerbart med de världsledande verktygen för analys som Tableau, Qlik och Power BI

hur

Snabba ledtider

För snabb och automatisk integration av data så använder vi ert befintliga datalager eller bygger också helt nytt, Allt för att få en så effektfull process som möjligt.

Michael Bjelvenmark

Har ni frågor kring verktyget så kontakta gärna vår VD Michael för en kort introduktion, demo eller prisförslag