plannica

Gör era finansiella processer enkla

Bli effektivare och få bättre överblick


vad gör plannica?

Med Plannica så kan flera system för budgetering, prognos och personalplanering integreras i befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att aktuella parter kommer att både kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta.hur?

Med Plannica erbjuder vi ett unikt planeringsverktyg helt integrerat i Microsofts BI-plattform. Plannica nyttjar fullt ut den teknologi Microsoft erbjuder sina kunder via Excel, SQL Server, SharePoint och Power BI.


Plannica använder sig av SQL Servers OLAP-arkitektur vilket medför att all inrapporterad data och kommentarer blir tillgängliga i realtid och konsoliderade i dashboards och rapporter.

varför?

De stora vinsterna med att använda Plannica som sitt budget-och prognosverktyg är att er planeringsprocess på ett naturligt sätt blir integrerat i ert övriga beslutsstöd.


All inrapporterad data lagras i ert datalager och blir direkt konsoliderad, alltså krävs ingen manuell handpåläggning för att ni ska kunna se er planering över hela organisationen direkt i er beslutsstödsportal.Samlar och åskådliggör alla data och aktiviteter till en plattform

Integrering mot Sharepoint och Power BI


Kommentarshantering - Spara enkelt kommentarer på alla skärningspunkter i era modeller


Eventhantering - Fångar snabbt upp och visualiserar avvikelser

kontakta oss för MER INFORMATION