Samarbete med Metry


Metry är företaget som digitaliserar tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart. Vi är stolta över att samarbeta med Metry eftersom samarbeten mellan aktörer som samlar in data och leverantörer som bygger moderna dataplattformar skapar ett mervärde för kunder. Ett exempel på det är att våra kunder numera enklare kan ta beslut med energidata från Metry.

"När vi bygger tjänster och lösningar samarbetar vi gärna med innovativa

aktörer som Metry för att skapa mervärde för våra kunder"

Nu kan våra kunder enklare ta beslut med energidata från Metry

Företag har vanligtvis flera källdatasystem för olika områden, till exempel för ekonomi, personal, och energi. För att få en komplett uppföljning behöver data från alla dessa system samlas in, bearbetas och visualiseras för att ge beslutsfattare en tydlig överblick över viktiga områden. Det ökade behovet gör att lösningen behöver hantera strukturerad data såväl som ostrukturerad data. Många företag har idag utdaterade uppföljningssystem i sina källdatasystem och önskar att få en mer modern uppföljning. Det är viktigt för oss att samarbeta med våra kunders leverantörer av underliggande data då vi har möjligheten att stötta i den tekniska dialogen för att säkerställa en skalbar och hållbar lösning för alla parter.


Samarbetet med Metry innebär att om en kund använder Metry för insamling av energidata bygger vi våra lösningar ovanpå Metrys data. En lösning för att lagra data och ersätta outputsidan för rapporter skapas, där leverantörer som Metry står för insamlandet av data. I detta fall var Metry väldigt hjälpsamma och kunde göra ändringar som gjorde integrationen smidigare.


Vi har lång erfarenhet av integrationer och med tiden byggt upp ett stort bibliotek över olika datakällor vilket vi kan återanvända för att göra våra kundlösningar kostnadseffektiva. Tack vare det fina samarbetet med Metry har en gemensam kund fått ett flexibelt analysverktyg för sin energiuppföljning. Samarbetet har även lett till att vår molntjänst för fastighetsanalys, RE(a)ACT, nu enkelt kan ansluta data för kunder som har Metry som leverantör.