Snowflake Secure Data Sharing

Vi lever i en tid där vi har rätt tekniska förutsättningar för att skapa och lagra ofantliga datamängder, något som vi bara kunde drömma om för någon generation sedan. Idag står vi dock inför en stor utmaning; hur vi på bästa sätt drar nytta av all insamlad och lagrad data.

Data i sin allra råaste form är faktiskt bara data. Med andra ord helt oanvändbar innan den placeras i en kontext, där data tolkas och i bästa fall omvandlas till kunskap och åtgärder. En viktig konkurrensfördel för många branscher är tillgång till data som är uppdaterad, aktuell och snabbt kan delas till rätt personer på ett säkert sätt.

Monika Mattsson, Data Engineer

Att tillfullo utnyttja möjligheterna som överflödet av data innebär, medför också att vi måste våga mer, vara kreativa och experimentera. Samtidigt måste vi också vara försiktigare än någonsin förr, i fel händer kan ett företags data få förödande konsekvenser. I och med lagändringar, där GDPR kanske är det tydligaste exemplet, har kraven på hantering av data skärpts åt och stora böter kan bli följden om dessa regler inte efterföljs. För att kunna uppnå dessa, till synes motstridiga mål, måste vi ha verktyg som underlättar att data delas utan att kompromisser med säkerheten görs. Att skydda sin delade data ska inte vara svårt eller ens kräva expertkunskaper.


Traditionella metoder för datadelning inkluderar ofta någon form av dataflytt, men med Snowflakes Secure Data Sharing kopieras eller flyttas aldrig data vilket medför en större datasäkerhet. Detta eftersom Snowflakes Cloud Services Layer ger konsumenten åtkomst, via referenspekare, till originaldata som finns i det Snowflakekonto som delat data.


Eftersom data aldrig flyttas tillkommer inte heller några kostnader för lagring till det konto som konsumerar data. Den enda som konsumenten betalar för är de frågor som konsumenten kör och som kräver beräkningsresurser. Secure Data Sharing innebär även att data delas i realtid, direkt när data uppdateras i leverantörskontot kommer samma uppdaterade data vara tillgänglig i konsumentkontot.


Snowflake har tre olika erbjudanden för datadelning som använder Snowflake Secure Data Sharing. Dessa är Direct Share, Data Marketplace och Data Exchange.

Direct Share

Direct Share är den mest grundläggande formen av delning mellan två olika Snowflake-konton. Det konto som delar data skapar en Direct Share via Snowflakes webgränssnitt eller programmatiskt via SQL-kommandon. Att skapa och konfigurera en Direct Share är så pass enkelt och smidigt att det oftast bara tar några minuter innan data som delats är tillgängligt för konsumtion. Konsumentkontot har endast läsbehörighet mot de delade objekten i en Direct Share och därigenom skyddas data från ovälkomna ändringar och uppdateringar.


Data Marketplace

Data Marketplace är precis som namnet antyder, en plattform i Snowflake där försäljning och köp av data sker.


Ur perspektivet som köpare ges möjligheten att snabbt och enkelt få tillgång till högkvalitativ, aktuell och uppdaterad data. Eftersom den är så pass välstrukturerad krävs det ofta inte någon större bearbetning och är därmed snabbt redo att användas. Istället för att lägga onödig utvecklingstid på aktiviteter som kan effektiviseras, läggs fokus istället på att analysera sitt data och agera på de insikter som framkommit.


Att använda Data Marketplace för att leverera och publicera data skapar möjligheter för nya inkomstkällor. Ett exempel på det är när data, som tidigare inte var möjligt att använda, kommer till nytta på Data Marketplace genom försäljning till andra företag. Det kan även medföra att säljaren i framtiden får bättre och mer anpassade tjänster.


På Business Vision har vi exempelvis hjälpt flera fastighetsbolag att kombinera intern data från olika IoT- sensorer, som exempelvis mäter inomhustemperatur med tredjepartsinformation gällande utomhustemperatur. Denna data i kombination har sedan används för att snabbt kunna justera och prediktera vilken inomhustemperatur man bör ha i sina lokaler för att kunna anpassa sig efter svängningar i vädret.


Data Exchange

Data Exchange ger möjlighet att dela data i en större skala inom ett företag. I Secure Data Sharing finns bara en källa till sanning, vilket möjliggör att data alltid är uppdaterad, konsekvent och eliminerar förekomsten av olika versioner av data. Det medför att Data Exchange skapar en central plats för samarbete kring data inom organisationen.


Data Exchange möjliggör även att data delas utanför organisationen, exempelvis med leverantörer, återförsäljare, partners och kunder. I Data Exchange går det även att berika sin data med tredjepartsdata från Data Marketplace för att få fördjupad förståelse. Medlemmarna som ingår i ett Data Exchange kan tillhöra helt skilda regioner samt ha olika Cloud providers, vilket ger ett utmärkt stöd för multinationella och globala företag.

Sammanfattningsvis ger Snowflake och dess olika komponenter ett utmärkt stöd för delning av data, både internt och externt, på ett säkert och snabbt sätt. Vill ni veta mer eller helt enkelt få vår hjälp att visa hur snabbt det är att komma igång med Data Sharing inom Snowflake? Kontakta oss så hjälper vi er att ta det första steget mot enklare och mer säker datadelning!