Varför Snowflake Cloud Data Platform?

Historiskt sett har det varit relativt lätt att framgångsrikt driva bolag genom att följa ett sedan gammalt färdigt koncept, det var inte heller svårt att förutse hur marknaden skulle reagera på olika händelser och stimuli. Idag lever vi dock i en snabbföränderlig värld där det är svårare att veta vad framtiden innebär. Vi tvingas ta snabba beslut där tillgången till kunskap blir en kritisk och avgörande framgångsfaktor.


Snowflake Cloud Data Platform undviker många av de fallgroparna som förekommer i traditionell dataarkitektur och förenklar därmed för företag att snabbt kunna ta välgrundade beslut!

Det som gör Snowflake unik som dataplattformstjänst är dess arkitektur som är byggd och anpassad för molnet. Vi på Business Vision tycker att Snowflake är en tjänst som både är kraftfull och enkel att använda då tjänsten erbjuder en enastående skalbarhet, prestanda och flexibilitet, vilket gör att användare kan arbeta och ha tillgång till obegränsade mängder data.


Snowflakes arkitektur

I grunden av Snowflakes arkitektur finns ett molnagnostiskt lager, vilket innebär att Snowflake fungerar lika bra oavsett vilken av molnplattformarna Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud Platform som föredras.


Storage layer är ett centralt lager där både strukturerad och semi-strukturerad data kan lagras. Här i Storage layer organiseras data i mikropartioner som är internt optimerade och komprimerade i kolumner. Mikropartioner möjliggör flera av Snowflakes många karaktäristiska funktioner som exempelvis Zero Copy Kloning, Time Travel och Fail safe.


I Snowflakes arkitektur finns även ett lager med beräkningskluster som enkelt kan skalas upp och ner efter behov och användningsområde. Unikt med dessa beräkningskluster är att företag själva väljer hur uppdelningen av olika dataflöden skall se ut. Detta innebär att även om flera olika avdelningar arbetar mot samma data kommer de inte att konkurrera med varandra om Snowflakes resurser.


Cloud Services beskrivs ofta metaforisk som hjärnan i Snowflake och är det lager där all management och hantering av metadata sker. Under huven hanteras infrastruktur, optimering, tillgänglighet och säkerhet. Detta är något vi på Business Vision ser som en stor fördel eftersom det möjliggör att vi kan sätta repetitiva och administrativa uppgifter åt sidan och istället fokusera på att leverera lösningar!


Hur Snowflake fungerar

Med Snowflakes Secure Data Sharing kopieras eller flyttas ingen information mellan konton utan all datadelning sker genom Snowflakes unika service- och metadataskikt, vilket gör att all data alltid är live och uppdaterat. Data delas enkelt och säkert både internt och med externa aktörer och genom att kombinera denna data med tredjepartsinformation, till exempel med Snowflakes Data Market Place, kan ett företag få djupare insikter.

Ett bättre sätt att dela data på

Som tidigare nämnt tillhandahåller Snowflake prisvärd lagring och har beräkningskluster som snabbt skalas ned och upp efter behov. Snowflake är också anpassat för att integrera med applikationer och verktyg som ofta används inom Data Science och stödjer dessutom även språk som Java, Scala, R och Pyton. Detta i kombination gör att Snowflake är en utmärkt tjänst för att stödja olika Data Science -projekt.


Business Vision är både experter på Microsofts tjänster och Snowflakes dataplattform och genom att kombinera dessa skapar vi ett enastående ekosystem.


P.S. I juni höll vi på Business Vision ett webinar om Snowflake, klicka här för att ta del av det inspelade materialet om du vill fördjupa dig mer om Snowflake.