Vad gör vi

Ta reda på vilka av våra expertisområden som kan addera värde till er organisation

Vi på Business Vision brinner för optimering av beslutsstöd och har gjort detta i över 20 år. Vi strävar alltid efter en långsiktig relation med våra kunder och tror att vi endast kan uppnå detta genom att om vi alltid kommunicerar ett långsiktigt och tydligt tänk.

Modernisering av Business Intelligence

För att enkelt kunna hitta trender, extremvärden, göra djupare analyser och dela dessa smidigt internt så har visualiseringsverktyg blivit en marknad som växt enormt. Vi på Business Vision har specialiserat oss på Microsofts Power BI som enligt Gartners årliga marknadsanalys har blivit det mest ledande verktyget. Läs mer om hur och varför ni bör använda er av visualisering internt.

nyttja möjligheterna med azure

Skalbart, enkelt och skräddarsytt efter era behov, Som samarbetspartner med Microsoft har vi på Business Vision riktat in oss på molnplattformen Azure. Processen att migrera till molnet kallar vi för AwA (Ashore with Azure.) Läs mer om fördelarna och hur vi kan hjälpa er att komma igång.

Accelerera MED AI

BI växer ihop med AI. Vi på Business Vision stöttar er som vill gå från ett reaktivt beslutsfattande till ett mer proaktivt. Läs mer om hur ni kan accelerera med AI för att göra det ännu enklare att ta beslut!

bli mer datadriven

Den datadrivna organisationen behöver en modern Data Estate. För oss på Business Vision handlar det om att ha en dataplattform som såväl stödjer hantering av dess strukturerade data i ett data warehouse och dess ostrukturerade data genom en Big Data-plattform.

"företag har sällan ont om data, det som urskiljer de bästa från de mindre bra är hur de använder den"


Kim Grandell - Produktansvarig