modernisera bi

Ta hjälp att börja använda den senaste teknologin och de effektivaste lösningarna för Business Intellgence

Analys- och visualiseringsverktyg är avgörande för att kunna bli mer datadriven som organisation. Graden av enkelhet för att ta fram insiktsfulla rapporter ställer mycket krav krav på många underliggande faktorer datamodellers struktur, komplexitet, namnterminologi och definition av centrala affärsregler.

Varför Power BI och visualisering

Power BI är marknadens ledande analysplattform från Microsoft. Kärnegenskaperna hos Power BI är dess förmåga till mobilitet, interaktivitet samt visualisering. För att lyckat med kvantitativ analys måste man nästan uteslutande också vara bra på visualisering. Även om vi har 5 olika sinnen så är synen den överlägset största källan till intryck under vår dag. Detta innefattar även att se mönster och göra analyser. De flesta konsulterna på Business Vision är utbildade och certifierade på Power BI och på Business Vision anser att detta är en baskunskap för en BI konsult idag!

marknadsledande

POWER BI STÅR SIG BRA MOT KONKURRENTERNA (VÄLDIGT BRA TILL OCH MED)

Varje år gör det globala analysföretaget Gartner en rapport på de bästa analysverktygen som används och uppskattas mest. Microsoft har de senaste året tagit ett rejält kliv till att blivit den absolut bästa och mest ansedda applikationen när det kommer till analys och visualisering.

Hur förflyttaR man sin BI plattform till Power BI

AwA Cloud BI är en färdig process där kunden tillsammans med Business Visions arkitekter analyserar befintlig analysmodell och eventuella nya krav, oavsett om modellen ligger i Excel, Tableau, QlikView eller Analysis Services. Med hjälp av Power BI Desktop tas en ny analysmodell fram och Business Vision slutför arbetet genom att publicera modellen till Power BI Services eller Azure Analysis Services samt systematisera alla dataflöden in till modellen.


Vi erbjuder er en kostnadsfri första workshop där vi kartlägger en förflyttning av en av era rapporteringsprocesser till Microsoft Azure med Power BI som slutanvändargränssnitt. Efter genomförd workshop återkommer vi med en konkret offert.

power bi mentoring

Power BI Mentoring är en paketerad tjänst som riktar sig mot företag som har ambitioner att ha anställda internt som kan bli skickliga inom Power BI. Detta kan göras i flera format, exempelvis workshops där vi handleder och utbildar i hur man skapar snygga rapporter och dashboards. Fokus är mycket på att lära ut best pratice kring modellering, storytelling och visualisering. Våra mentorer hjälper även till med frågeställningar avseende Power BI Governance, deployment-strategier samt licensieringsfrågor.

Läs mer om tidigare case kring power bi

John hagelin

John har jobbat på Business Vision under många år och är intresserad av att höra om ni har några frågor kring hur ni kan modernisera er nuvarande Business Intelligence.