Vad kan vi

Business Vision har lång erfarenhet av beslutsstöd. Läs mer om några projekt och exempel på problem vi har löst.

NYCKELTALSUPPFÖLJNING

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Business Vision har tillsammans med kunden utvecklat ett analysverktyg baserat på Microsoft Power BI, resultat blev att man genast kunde få fram helt nya insikter och jämförelser på ett enkelt och dynamiskt sätt.

processoptimering

Från ett komplicerat flöde till ett bättre strukturerat och delvis automatiserat flöde. Läs mer hur Lejonfastigheter fick ner sin ledtid med 66 procent efter att projektet färdigställts.

INKÖPSANALYS

Läs mer om hur vi stöttade ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med att koll på sina externa kostnader.