vi optimerar era investeringar i

microsofts bi-plattform

vi hjälper er att ta tillvara

möjligheterna i azure

vi erbjuder bi som tjänst

tjänster

Vi är din partner vad gäller alla delar inom en modern beslutsstödslösning. Vårt mantra är att det med oss ska vara enkelt att ta beslut!


Vi brinner för optimering av beslutsstöd och har gjort detta i över 20 år. Business Visions mission är att bidra till att fler företag blir datadrivna.

Modernisera er BI

digitalisera era processer

framtidssäkra er dataplattform

använd era sensorer

accelerera er ai

vi är er moln-plattformsleverantör

vI HAR GJORT DET ENKELT ATT TA BESLUT I 20 ÅR

produkter

Business Visions produkter och molntjänster är framtagna för ett specifikt användningsområde. De kan verka “stand-alone” eller i synergi med andra system.


De är skapade utifrån den expertis vi byggt upp under många år avseende de behov vi sett i våra kunders verksamheter. Våra produkter ska inte behöva begränsas av de system och lösningar man valt och som i dagsläget utgör en BI-lösning.

inköpsanalys

PRO(A)ACT - Intelligent inköpsanalys som med kreditupplysnings- och marknadsinformation om alla företag i Sverige automatiserar kategorisering av era kostnader och förädlar er data, för att ge er tid att analysera istället för att administrera.

planacy

Business Vision är partner till Planacy och kan ta ett heltäckande ansvar för leveransen av Planacy. Business Vision är också nära samarbetspartner med Microsoft och kan leverera Power BI lösning i nära integration med Planacy.

b2b-portal

DATARELAY - en plattform för B2B portaler, ger verksamheter möjligheten att erbjuda analyser och insikter till sina externa användare på ett snabbt och enkelt sätt.

plannica

Med PLANNICA kan flera system för budgetering, prognos och personalplanering integreras i befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att aktuella parter kommer att både kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta.

fastighetsanalys

RE(A)ACT - Med vår unika kompetens om de utmaningar och behov som finns i fastighetsbranschen har vi valt att skapa ett flertal tjänster inom RE(a)ACT- portföljen för att stödja besluts- och analysprocesser inom ett fastighetsbolag.

Läs om hur ett av Sveriges ledande fastighetsbolag använder pro(a)act