accelerera MED AI

Kom igång eller bli bättre på att använda AI & maskininlärning i er organisation

KOM IGÅNG MED AI

Att implementera AI som en del av beslutsprocessen hos våra kunder är ett av våra största fokusområden. Behovet av proaktivt beslutsfattande bara ökar samtidigt som de teknologiska möjligheterna blir att mer tillgängliga.


Har ni något intressant exempel där ni vill utforska möjligheterna med AI? Vill ni veta mer hur ni kan nyttja kognitiva tjänster? Kontakta oss för starta en dialog.

våra ERBJudanden inom ai

Data Scientist

Business Vision har ett flertal certifierade Data Scientists som kan åta sig konsultuppdrag. Deras verktygslåda innefattar verktyg som Azure Machine Learning Studio samt språk som R och Python såväl som möjligheterna med Microsofts kognitiva tjänster.

AwA Cloud Learning

Vårt erbjudande AwA Cloud Learning är en färdig process där kunden tillsammans med Business Visions definierar en frågeställning baserat på befintlig datakälla. Med Azure Machine Learning Studio skapas en modell som identifierar samband i datakällan samt förutser nya utfall.


Vi på Business Vision har paketerat detta erbjudande för att göra det så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för våra kunder att ta första stegen till att utforska möjligheterna med AI.

AI Mentoring

Precis som för Power BI tror vi på Self Service AI och med de investeringar Microsoft gjort i Azure Machine Learning Studio så kommer Controllers eller andra superusers själva kunna bygga sina modeller.


För att stödja denna demokratisering av AI har vi utformat ett erbjudande som vi kallar för AI Mentoring. AI Mentoring innebär att våra Data Scientists är mentorer till kundens AI-användare och hjälper dem med att definiera frågeställningar samt tolka resultaten av modellerna.

kim grandell

Kim är certifierad data scientist och ansvarig för projekt inom AI. Prata med Kim för att ta reda på möjliga applikationsområden för AI som passar er.