accelerera er AI

Kom igång eller optimera ert användande av AI

Kom igång med affärsnära AI

Att implementera AI som en del av beslutsprocessen hos våra kunder är ett av våra största fokusområden. Behovet av proaktivt beslutsfattande ökar drastiskt, samtidigt som de teknologiska möjligheterna blir allt mer tillgängliga. Att använda AI som en del av beslutsfattandet innebär att göra en avancerad analys av stora mängder data som mynnar ut i predikterade händelser av framtiden. Det resulterar vidare i att ni kan fatta välgrundade beslut, skapa konkurrenskraftiga strategier och kunna optimera er verksamhet på ett helt nytt plan.

Vi har ett flertal certifierade Data Scientists som kan åta sig konsultuppdrag och hjälpa er att bli mer proaktiva. Deras verktygslåda innefattar Azure Machine Learning Studio, Databricks, språk som R och Python och möjligheterna med Microsofts kognitiva tjänster.

Artificiell intelligens

Vad vi erbjuder

Workshop: AwA - Affärsnära Ai

Vårt erbjudande AwA - Affärsnära AI är en workshop där kunden tillsammans med Business Visions Data Scientists definierar en frågeställning baserat på befintlig datakälla. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsestimat och ett lösningsförslag. Vi bygger våra AI-lösningar med Azure Machine Learning Studio, Python eller Databricks, där skapar vi en modell som identifierar samband i datakällan och förutser nya utfall för att ni ska kunna bli mer datadrivna och proaktiva. Vi på Business Vision har paketerat detta erbjudande för att göra det enkelt och kostnadseffektivt för er att ta första steget till att utforska möjligheterna med AI.

Workshop artificiell intelligens
AI mentoring

AI Mentoring

Precis som för Power BI tror vi på Self Service AI och med de investeringar Microsoft gjort i Azure Machine Learning Studio kommer Controllers eller andra Super Users själva kunna bygga sina modeller. För att stödja denna demokratisering av AI har vi utformat ett erbjudande som vi kallar för AI Mentoring. Vilket innebär att våra Data Scientists är mentorer till era AI-användare och hjälper dem att definiera frågeställningar samt tolka resultaten av modellerna.


Vill du delta på ett seminarium om AI?

kim grandell

Kim är certifierad Data Scientist och ansvarig för projekt inom AI. Prata med Kim för att ta reda på möjliga applikationsområden inom AI som passar er.