använd era sensorer

Vi har kunskap om hur ni kan lagra och arbeta med den stora mängd data era sensorer genererar

SKAPA VÄRDE AV ERA MÄTPUNKTER

Det finns idag en stor mängd sensorer, anpassade för de mest skiftande miljöer och situationer, som gör datainsamling möjlig,

Vi hjälper er med hela kedjan, från att samla ihop information till att skapa värde ur den. Vi använder Microsoft ledande IoT plattform för att hantera er strömmande data. Detta tillsammans med maskininlärning och visualisering i Power BI gör att kan vi leverera en interaktiv lösning.


Kim är certifierad data scientist och ansvarig för projekt inom AI och IoT.

KIM GRANDELL

"företag har sällan ont om data, det som urskiljer de bästa från de mindre bra är hur de använder den"

- Kim Grandell