Använd era sensorer

Vi har kunskap om hur ni kan lagra och arbeta med

den stora mängd data era sensorer genererar

Vi hjälper er med möjligheterna med IoT

IoT handlar om att förse till exempel byggnader med sensorer som samlar in och registrerar olika former av stimulanser från omvärlden, för att kunna skapa innovativa lösningar. Det kan till exempel bidra till en smartare energiuppföljning och effektivisering av fastigheter. De främsta anledningarna för organisationer att implementera IoT är möjligheterna att optimera processer, öka anställdas produktivitet samt att skydda information. Vi hjälper er att ta fram en IoT-arkitektur som passar just era behov.


Vad vi erbjuder

En IoT-lösning efter era behov

Det finns idag en stor mängd sensorer, anpassade för de mest skiftande miljöer och situationer, som gör datainsamling möjlig, Vi hjälper er med hela kedjan, från att samla ihop information till att skapa värde ur den. Genom vår workshop, AwA - Internet of Things, djupdyker ni tillsammans med våra arkitekter i era nuvarande och framtida behov kring IoT, för att vi ska kunna ta fram ett förslag på en lösningsarkitektur samt ett kostnadsestimat. Därefter levererar vi lösningen för att ni enkelt ska kunna utforska möjligheterna med IoT. Vi använder Microsoft ledande IoT-plattform för att hantera er strömmande data. Detta tillsammans med maskininlärning och visualisering i Power BI, gör att kan vi leverera en interaktiv lösning.

Vill ni utforska möjligheterna med IoT?

Kim Grandell

Kim är certifierad Data Scientist och ansvarig för projekt inom IoT och AI. Kontakta honom om ni är intresserade av att veta mer och hur vi skulle kunna hjälpa er organisation.