digitalisera era processer

Business vision har stor erfarenhet av att skapa lösningar som hjälper företag att få effektivare processer med hjälp av modernt beslutsstöd.

vi har arbetat med att optimera och digitalisera processer i 20 år.

Vi är experter på att integrera era samverkansprocesser med ert övriga beslutsstöd så att det blir en naturlig del av det operativa arbetet.


uppföljning och samverkan

Vi hjälper våra kunder att skapa ett digitalt stöd för uppföljning och samverkan. Med vår expertis på Microsofts BI-plattform och med våra egna lösningar kan vi hjälpa er organisation att effektivisera dessa så viktiga styrmedel.

planering och budgetering

Med Plannica så kan flera system för budgetering, prognos och personalplanering integreras i befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att aktuella parter kommer att både kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta.