nyttja möjligheterna med azure

80 procent av organisationer idag strävar till att ha en molnstrategi

framtidssäkra er dataplattform

Vår process för att hjälpa företag att migrera till molnet har vi döpt till AwA, Azure with Azure. Det är ett erbjudande för att hjälpa nya och befintliga kunder att enkelt och tydligt kunna tillvarata möjligheter med molnet. I ett nära samarbete med er personal leder och deltar våra Azure-arkitekter i transformationsprocessen för att skapa den bästa lösningen utefter era önskemål och förutsättningar.

serverfria integrationsplattformar för ökad kontroll och flexibilitet

en ökad datakultur i våra organisationer skapar ett behov av att implementera en integrationsplattform

Idag inser de flesta företag vinsten av att lagra både strukturerad och ostrukturerad data för befintliga och kommande affärsanalyser. I takt med möjligheten att lagra data av olika format enkelt och kostnadseffektivt ökar också efterfrågan på fler datakällor. I samband med en ökad datakultur i våra organisationer ser vi också ett växande behov av att kunna distribuera data i flera olika applikationer så som mobila appar anpassade för en viss funktion, till exempel en service-tekniker som behöver ha åtkomst till data från felanmälningssystem. Denna typ av prenumererande applikationer ökar komplexiteten i hur de underliggande käll-systemen är relaterade till varandra.

en integrationsplattform medför en gemensam yta för alla de källor som bygger upp ert företags data estate

För att en organisation ska kunna nyttja det nya inflödet av data behövs ett centralt system som kan låta de olika system kommunicera med varandra utan att behöva en point-to-point koppling. En integrationsplattform medför att dataflödet blir kontrollerat och skapar en gemensam yta för alla de källsystem som bygger upp ett företags data-estate.


Med hjälp av ett sourcing-framework och ett output-framework behöver varje sändande och mottagande system endast bygga upp en koppling, den mot integrationsplattformen.


Vill kunden exempelvis byta ut ett underliggande affärssystem behöver endast en integration att förändras, inte alla de kopplingar som tidigare hämtade data från det aktuella systemet.


micro-tjänster och plattformstjänster i azure medför en flexibel plattform


Business Vision har valt att bygga upp integrationsplattformar med hjälp av microtjänster och plattformstjänster i Azure vilket medför en flexibel plattform som kan kompletteras med funktioner när kundens verksamhet utvecklas eller behoven förändras.


Vill ni veta mer om hur en integrationsplattform kan möta er organisations utmaningar?

Läs mer om ett av våra tidigare projekt med azure

förflytta er bi till azure

Business Vision ser tre huvudanledningar varför företag bör transformera sin Business Intelligence till Microsoft Azure

FLEXIBILITET

skalbarhet

SÄKERHET

Dels handlar det om kostnadsbesparingar gällande infrastruktur och mjukvaruplattformar för BI samt flexibiliteten i att kunna möta nya krav som kräver omedelbar skalning av infrastruktur. Istället för att börja stort och betala för servrar som kostar mycket pengar utan vetskap om man kommer nyttja den fulla kapaciteten, så kan man istället skala kapaciteten exakt efter det behov man har över tid. En stor fördel är också möjligheten att alltid kunna tillhandahålla sig den senaste teknologin från Microsoft som sker löpande per automatik utan behov av interna initiativ.

hur

AwA har färdigpaketerade processer, som tagits fram i nära samarbete med Microsoft Sverige, för att analysera och flytta befintliga BI-lösningar och datalager till Power BI och Azure. Det finns även färdiga processer för att komma i gång med IoT och AI samt att flytta er infrastruktur för er BI plattform till Azure.

bli mer datadriven

ta reda på hur er organisation kan bli mer datadriven och sluta gissa

Den datadrivna organisationen behöver en modern Data Estate. För oss på Business Vision handlar det om att ha en dataplattform som såväl stödjer hantering av dess strukturerade data i ett data warehouse och dess ostrukturerade data genom en Big Data-plattform.

Datawarehousing

Business Vision har lång erfarenhet av att leverera datalager och våra konsulter genomgår en gedigen utbildning i att följa vår metodik och projektmodell. Resultatet av detta hantverk att strukturera data för analys är ännu och kommer fortsatt att vara kärnan i ett modernt Data Estate.

SQL Server experter

Utnyttja kraften i SQL Servers plattform för att erhålla högre tillgänglighet eller anpassad tillgänglighet för kallt data, bättre prestanda och högre säkerhet. SQL Server-plattformen är fylld med fantastiska teknologier som exempelvis Columnstore Index, Stretch database, Data Masking och Always-on som bör utnyttjas i ett modernt datalager.

Cloud Integration

Inhämtning av ostrukturerad och strömmande data eller all data, som krävs för att kunden ska bli datadriven, har lett till att vi byggt upp kompetens kring Microsoft tjänster för IoT som exempelvis IoT Hub, Stream Analytics samt Azure Event Hubs och Azure Functions

Big Data

För att hantera effektiv lagring, och bearbetning av ostrukturerat data, så krävs kompetenser kring Big Data-verktyg såsom Azure Data Lake, Azure SQL DW samt Azure Databricks. Dessa kraftfulla verktyg kompletterar det traditionella datalager i SQL Server eller Azure SQL DB.

Michael Bjelvenmark

Michael har mångårig erfarenhet av utveckling och migrering till Azure. Kontakta Michael direkt för att få svar på era frågor.