Våra Workshops

Vi erbjuder sex olika halvdagsworkshops som alla syftar till att stegvis hjälpa er att påbörja er förändringsresa till en mer modern, flexibel och framtidssäkrad dataplattform i molnet. Under workshopen analyserar våra arkitekter er befintliga lösning samt djupdyker i era nya behov.

Boka workshop
Animation Diskussion Power Bi

Sex olika workshops


Fyll i formuläret för att anmäla intresse på någon utav våra workshops.

🔹Modernisera er BI med Power BI
🔹Framtidssäkra er dataplattform med Azure
🔹Använd era sensorer med IoT
🔹Accelerera med AI
🔹Intelligent Integrationsplattform
🔹Snowflake the Data Cloud

Våra workshops är helt kostnadsfria och inte bindande. Efter genomförd workshop får ni ett prisförslag och tidsestimat för en eventuell implementation.

Läs mer om respektive workshop här.

läs mer om våra workshops

Animation Power BI

modernisera er bi
med power bi

Läs mer

Modernisera er BI med Power BI

För att bli en datadriven organisation är det avgörande att använda sig av marknadsledande analys- och visualiseringsverktyg som Power BI. Vi på Business Vision erbjuder en halvdags workshop där våra arkitekter analyserar er befintliga analysmodell och kartlägger hur vi kan hjälpa er att förflytta till Power BI,

läs mer
Animation Diskussion Power Bi

framtidssäkra er dataplattform

Läs mer

Framtidssäkra er dataplattform

Idag är det viktigt att framtidssäkra sin dataplattform för att kunna vara mer konkurrenskraftig som organisation. Under denna workshop kommer vi analysera ert befintliga datalager för att förbereda och planera den bästa flytten till molnet.

läs mer
Animation Dashboad Business Intelligence

använd era sensorer
med iot

Läs mer

Använd era sensorer med IoT

De främsta anledningarna för organisationer att implementera IoT är möjligheterna att optimera processer, öka anställdas produktivitet samt att skydda information. Vi erbjuder en workshop för att tillsammans med er djupdyka i era nuvarande och framtida behov kring IoT, för att kunna ta fram ett förslag på en lösningsarkitektur.

läs mer
Animation Business Intelligence team

accelerera med ai

Läs mer

Accelerera med AI

Behovet av ett proaktivt beslutsfattande ökar drastiskt, samtidigt som de teknologiska möjligheterna blir allt mer tillgängliga. Idag implementerar allt fler AI som en del av beslutsprocessen för att kunna optimera sitt beslutsfattande. Vi erbjuder en introduktion till AI där frågeställningar definieras tillsammans med er baserat på befintliga datakällor.

läs mer
Animation Business Intelligence Diskussion

intelligent integrationsplattform

Läs mer

Intelligent Integrationsplattform

En integrationsplattform är en viktig pusselbit för att lyckas med stabila, säkra och flexibla dataintegrationer mellan olika system och för automatiserade processer. Vi erbjuder en halvdags workshop för att tillsammans med er analysera befintliga datakällor och dess integrationer samt ta hänsyn till eventuella nya krav.

läs mer
Animation Dator Molnet

snowflake the data cloud

Läs mer

Snowflake the data cloud

Att framtidssäkra sin dataplattform med Snowflake ger en mer modern, skalbar och flexibel dataplattform i molnet. Under en första workshop analyserar vi utgångsläget och datatillgångarna samt er kravbild för att påbörja er resa till Snowflake. En översiktlig referensarkitektur tas fram för hela lösningen så att ni får en bild över en möjlig framtida arkitektur.

läs mer