Databricks

Flera av våra BI-konsulter är certifierade Data Scientists, Data Engineers och Data Analysts och hjälper er att skapa värde från era stora datamängder med Databricks. Kontakta oss för att prata om era möjligheter med Databricks!

Boka möte

Vad är Databricks?

Databricks är en plattform där data scientists, data engineers och data analysts kan arbeta tillsammans. Här går det att skapa ETL-flöden, visualiseringar med Dashboards såväl som Machine Learning modeller. Med sin kraftfulla Apache Spark motor är Databricks ett utmärkt val när stora datamängder ska bearbetas. En annan sak som måste nämnas är Databricks Lakehouse Platform. Det är den första och enda molnbaserade lakehouse-lösningen som finns. Här kombineras flexibiliteten hos en data lake med pålitligheten hos ett datalager genom Delta Lake. Delta Lake är en lösning med öppen källkod som kan beskrivas som ett lagring över en data lake och som är fullt kompatibel med er egna data lake i till exempel Azure. Skillnaden från en vanlig data lake är kontrolleringen av datakvaliteten. I en vanlig data lake är det svårt att säkerställa datakvaliteten, vilket är ett stort problem när rapporter ska göras eftersom det krävs en pålitlig grund att basera sina analyser på. Delta Lake löser detta problem genom att tillföra ACID-transaktioner. Flexibiliteten bibehålls däremot och det går att spara såväl strukturerade, ostrukturerade som semistrukturerade filer.

Varför Databricks?

I och med den digital revolutionen så blir användningen av stora mängder data mer och mer av en nödvändighet för organisationer och då krävs också verktyg för att kunna hantera detta. Det är här Databricks kommer in. Databricks skapades av grundarna för Apache Spark och är ett oerhört kraftfullt och flexibelt verktyg. Med sin Apache Spark motor klarar den av att hantera big data.

Skaparnas vision för Databricks är att förenkla och tillgängliggöra data och AI, och göra det lättare att lösa komplexa problem. Detta märks i hur plattformen är formad och dess funktioner. En funktion är att det går att skriva med olika språk så som SQL, Python, Scala, R och Java i en och samma notebook. En del kod kan exempelvis vara i SQL, nästa i Python och en tredje i Scala. Utvecklaren kan arbeta i det språk som känns mest bekvämt och kan samtidigt samarbeta med andra utvecklare som skriver i andra språk. En annan funktion som underlättar utveckling är att flera kan arbeta i samma arbetsyta samtidigt. Att tillägga är också att det går att arbeta krossfunktionellt inom ett arbetslag med Databricks, eftersom data engineers, data scientists och data analysts då alla kan samlas och arbeta tillsammans på denna plattform. Med alla dessa fördelar går det lätt att se att du kan uppnå stora saker med Databricks!

Azure Databricks

Azure Databricks är en Apache Spark-baserad analysplattform som är anpassad för Microsoft Azures plattform för molntjänster. Databricks är gränssnittet medan Apache Spark är motorn bakom allting, som består av en klusterteknik och funktioner med öppen källkod. Azure Databricks är helt fri från underhåll där tillgång till hanterade Spark-kluster som är en interaktiv arbetsyta för utforskning och visualisering samt en plattform för Spark-baserade program finns tillgängligt. Med Azure Databricks blir det möjligt att integrera med Azure Synapse Analytics, Cosmos DB, Data Lake Store, Blob Storage och dessutom med Power BI för att visualisera insikter på ett enkelt sätt.

Azure Databricks

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

Apache Spark motorn är snabb och öppnar upp möjligheterna för att arbeta med storskaliga datamängder och den klarar av både strömmande data och laddningar i omgångar.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Databricks förenar fördelarna med en data lake tillsammans med fördelarna med ett datalager i sin Lakehouse plattform.

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Ingen inlåsningseffekt

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

Går att koda i flera olika språk och att arbeta samtidigt i en arbetsyta.

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

Apache Spark motorn är snabb och öppnar upp möjligheterna för att arbeta med storskaliga datamängder och den klarar av både strömmande data och laddningar i omgångar.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Databricks förenar fördelarna med en data lake tillsammans med fördelarna med ett datalager i sin Lakehouse plattform.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

Går att koda i flera olika språk och att arbeta samtidigt i en arbetsyta.

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

Apache Spark motorn är snabb och öppnar upp möjligheterna för att arbeta med storskaliga datamängder och den klarar av både strömmande data och laddningar i omgångar.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Databricks förenar fördelarna med en data lake tillsammans med fördelarna med ett datalager i sin Lakehouse plattform.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

Går att koda i flera olika språk och att arbeta samtidigt i en arbetsyta.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss