Databricks

Varför Databricks?

Databricks startades av Apache Spark-grundarna och är en analys- och samarbetsplattform med ett användarvänligt gränssnitt som kan processa stora mängder data, vilket gör det enkelt att arbeta med bland annat Machine Learning. Fördelen med Databricks är att man kan använda sig av många olika språk som Python, R, Scala och SQL. Plattformen gör det dessutom lätt att arbeta med crossfunktionella team, då flera kan arbeta samtidigt i en gemensam arbetsyta. Vi använder oss av Databricks när kunder har stora datamängder och vill kunna analysera eller skapa maskininlärningsmodeller på deras data.

Azure Databricks

Azure Databricks är en Apache Spark-baserad analysplattform som är anpassad för Microsoft Azures plattform för molntjänster. Databricks är gränssnittet medan Apache Spark är motorn bakom allting, som består av en klusterteknik och funktioner med öppen källkod. Azure Databricks är helt fri från underhåll där tillgång till hanterade Spark-kluster som är en interaktiv arbetsyta för utforskning och visualisering samt en plattform för Spark-baserade program finns tillgängligt. Med Azure Databricks blir det möjligt att integrera med SQL Data Warehouse, Cosmos DB, Data Lake Store, Blob Storage, Snowflake och dessutom med Power BI för att visualisera insikter på ett enkelt sätt.

Vill du veta mer om Databricks?

Kim Grandell

Kim är ansvarig för Databricks och tar gärna emot era frågor kring analysplattformen,