Startpaket

Vi erbjuder startpaket inom sex områden för att förenkla er förändringsresa till att bli en mer datadriven verksamhet. Startpaketen ger er ett bättre beslutsunderlag inför en större implementation.

Boka möte
En bild på en anställd på Business Vision som sitter i ett mötesrum och håller i en utbildning.
Glada anställda på Business Vision

Vad är ett startpaket?

Att investera i ny teknik och nya arbetssätt innebär ofta ett större projekt där det kan finnas osäkerheter kring om vald strategi är rätt. För att förstå hur lösningen fungerar i praktiken och få ett bättre beslutsunderlag inför en större implementation erbjuder vi startpaket inom sex områden.

AwA – ”Ashore with Azure” är vårt paketerade koncept som syftar till att stegvis hjälpa er att påbörja förändringsresan till en mer modern, flexibel och framtidssäkrad dataplattform i molnet. En AwA-workshop är det första steget där våra arkitekter analyserar befintlig lösning samt djupdyker i era behov. Om ni känner er redo efter workshopen påbörjar vi startpaketet.

Business Visions sex olika startpaket

Modernisera er BI med Power BI

Har ni en önskan om att testa Power BI på ett specifikt uppföljningsområde eller få ett bättre beslutsunderlag inför en större implementation? Då är det här startpaketet för er. Läs mer om innehållet!

Mer info

Framtidssäkra er dataplattform

Är ni nyfikna på att förflytta era datatillgångar till Azure men vill ha mer förståelse för plattformen innan ett beslut tas? Med startpaketet får ni testa plattformen med begränsade datatillgångar för en ökad förståelse!

Mer info

Använd era sensorer med IoT

Är ni intresserade av IoT och vill utforska möjligheterna att analysera er sensordata? I detta startpaket påbörjar vi en IoT-lösning baserad på er data för att ge er en uppfattning om hur lösningen skulle hjälpa er i praktiken.

Mer info

Accelerera med AI

Är ni nyfikna på hur AI kan accelerera er verksamhet? Utifrån er data tar våra Data Scientists fram ett första utkast på en maskininlärningsmodell och demonstrerar vilka möjligheter ett införande av AI skulle skapa för er.

Mer info

Intelligent integrationsplattform

Skulle ni vilja ha mer kontroll över er data? Business Vision erbjuder en intelligent integrationsplattform och i startpaketet ansluts en utvald datakälla för att ni ska få en uppfattning kring plattformens funktionalitet.

Mer info

Snowflake The Data Cloud

Skulle ni vilja ha ökad förståelse för vad en dataplattform i Snowflake skulle skapa för möjligheter? I det här startpaketet får ni påbörja er resa till Snowflake med en första utvald datatillgång.

Mer info