Startpaket

Genom våra startpaket vill vi hjälpa er att påbörja en

förändringsresa till en mer datadriven organisation

Vad är ett startpaket?

För oss är det viktigt att ni känner er säkra vid valet av lösning ni väljer av oss. Att investera i ny teknik och nya arbetssätt innebär ofta ett större projekt där det kan finnas osäkerheter kring om vald strategi är rätt för er. För att få ett bättre beslutsunderlag och en möjlighet till utvärdering inför en större implementation erbjuder vi startpaket inom flera områden. Startpaketen ger er en uppfattning om hur lösningen fungerar i praktiken och vilket mervärde som skapas för er organisation.

Första steget: Kostnadsfri AwA - halvdagsworkshop

AwA – ”Ashore with Azure” syftar till att stegvis hjälpa er att påbörja förändringsresan till en mer modern, flexibel och framtidssäkrad dataplattform i molnet. Workshopen är ett första steg och en färdig process där Business Visions arkitekter analyserar befintlig lösning samt djupdyker i era nuvarande och framtida behov. Om ni känner er redo efter workshopen påbörjar vi startpaketet.


Läs mer om respektive område för startpaketen nedan!

Ny artikel: Fyra anledningar till att framtidssäkra er dataplattform

Michael Bjelvenmark är VD på Business Vision och i denna artikel beskriver han vilka möjligheter det finns med just Microsoft Azure, den marknadsledande molnplattformen. Han djupdyker inom fyra intressanta områden och vägleder dig i hur ni maximerar användningen av Azure. Det här vill du inte missa! Ladda ner artikeln via knappen nedan.

Områden för startpaketen

Modernisera er BI

Vi moderniserar er verksamhet med Power BI, det marknadsledande analys- och visualiseringsverktyget. Har ni en önskan om att testa verktyget på ett specifikt uppföljningsområde eller få ett bättre beslutsunderlag inför en större implementation, är detta startpaket rätt för er. För att analysera befintlig lösning och kartlägga era behov är första steget en kostnadsfri AwA-workshop!

Efter genomförd workshop och startpaket kommer ni att ha:

 • Ett dataflöde i produktion
 • Ett datalager i Azure DB alt. Azure Synapse SQL Pool
 • En analysmodell (I Power BI alternativt SSAS)
 • Samt ett första rapportpaket i Power BI

Vill du veta priset för startpaketet och

få mer detaljerad information av innehållet?

Accelerera med AI

Är ni nyfikna på hur Artificiell Intelligens kan accelerera er verksamhet? Då är det här startpaketet rätt för er. Utifrån er data tar våra Data Scientists fram ett första utkast på en maskininlärningsmodell och demonstrerar vilka möjligheter ett införande av AI skulle skapa för er. För att gå igenom ert problemområde, vara ett bollplank kring frågeställningar, önskat resultat och avgränsningar, är första steget en kostnadsfri AwA-workshop!

Efter genomförd workshop och startpaket kommer ni att ha:

 • Bättre förståelse för affärsnära AI
 • En PoC för ett avgränsat scenario/hypotes
 • Kostnads/tidsestimat på roadmap

Vill du veta priset för startpaketet och

få mer detaljerad information av innehållet?

Intelligent integrationsplattform

Skulle ni vilja ha mer kontroll över er data? Business Vision erbjuder en intelligent integrationsplattform som tillhandahåller ett ramverk för hur data hämtas, transformeras och flyttas, säkert och kontrollerat. I det här startpaketet ansluts en utvald datakälla till integrationsplattformen för att ni ska få en uppfattning kring plattformens funktionalitet. För att djupdyka i era nuvarande och framtida behov och ta fram ett förslag på en lösningsarkitektur är första steget en kostnadsfri AwA-workshop!

Efter genomförd workshop och startpaket kommer ni att ha:

 • Uppsatt ramverk för input och output i Azure
 • En datakälla med en färdig input-dataström i Azure
 • En översiktlig referensarkitektur för er integrationsplattform

Vill du veta priset för startpaketet och

få mer detaljerad information av innehållet?

Framtidssäkra er dataplattform

Vi framtidssäkrar er dataplattform med Microsoft Azure. Är ni nyfikna på att förflytta era datatillgångar till Azure men vill ha mer förståelse för plattformen innan ett beslut tas? Då är det här startpaketet rätt för er, här hjälper vi er att komma igång med Azure-plattformen med begränsade datatillgångar för en ökad förståelse. För att analysera befintligt datalager och integrationer samt ta hänsyn till nya eventuella krav är första steget en kostnadsfri AwA-workshop!

Efter genomförd workshop och startpaket kommer ni att ha:

 • Ett dataflöde i produktion
 • Ett datalager i t.ex. en Azure SQL MI för utvald datamängd
 • En översiktlig referensarkitektur i Azure anpassad för ert behov

Vill du veta priset för startpaketet och

få mer detaljerad information av innehållet?

Använd era sensorer

Är ni intresserade av IoT och vill utforska möjligheterna att analysera er sensordata? I det här startpaketet påbörjar vi en IoT-lösning baserad på er data för att ge er en uppfattning om hur ni kan skapa värde från era sensorer. För att djupdyka i era nuvarande och framtida behov kring IoT och ta fram ett förslag på en lösningsarkitektur är första steget en kostnadsfri AwA-workshop!

Efter genomförd workshop och startpaket kommer ni att ha:

 • En översiktlig referensarkitektur för kundens IoT-plattform
 • Uppsatta Azure nyckelresurser förberedda för ert ändamål
 • En fungerande PoC för en (strömmande) datakälla
 • Kostnads/tidsestimat och roadmap

Vill du veta priset för startpaketet och

få mer detaljerad information av innehållet?

Snowflake The Data Cloud

Går ni i tankar om att påbörja er resa till Snowflake men skulle vilja ha ökad förståelse för vad en dataplattform i Snowflake skulle skapa för möjligheter? Med OwS - Snowflake The Data Cloud erhåller ni en möjlighet att påbörja er resa till Snowflake med en första utvald datatillgång. För att djupdyka i era behov och analysera utgångsläget och datatillgångarna samt er kravbild är första steget en kostnadsfri OwS-workshop!


Efter genomförd workshop och startpaket kommer ni att ha:

 • Ett dataflöde i produktion
 • Ett datalager i Snowflake för utvald datamängd
 • En översiktlig referensarkitektur anpassad för era behov

Vill du veta priset för startpaketet och

få mer detaljerad information av innehållet?

Är ni redo för att bli mer datadrivna?

Ny E-guide: FEM AVGÖRANDE OMRÅDEN FÖR EN LYCKAD IMPLEMENTERING AV POWER BI

Vid en implementering av Power BI finns det flera aspekter att begrunda. Beroende på hur er organisation vill använda verktyget inom verksamheten kan arbetssättet och därmed val av licensiering, arkitektur och riktlinjer variera. Vi har därför listat fem olika områden som kommer guida ert val. Det här vill du inte missa! Ladda ner E-guiden via knappen.

Lisa Cunningham, Partner & Marknad- och Försäljningschef

Har ni några funderingar?

Är det någonting ni undrar över gällande våra workshops och startpaketen?

Kontakta gärna Lisa som berättar mer!