Migrera till molnet och Framtidssäkra er dataplattform

Vi hjälper er att flytta hela eller delar av er data till Microsoft Azure för att ni ska kunna skala omedelbart och arbeta mer effektivt. Vi maximerar värdet i molnet med hjälp av Fabric, Azure Synapse Analytics, Databricks och Snowflake i kombination med Azure Data Lake.

Boka möte
Illustration: Pratar om molnet
DemoBehovsanalysStartpaketFördelar med AzureSynapseSnowflakeTimeXtender

Hur vi framtidssäkrar er dataplattform

Verksamheter tacklar dagligen tuffa och komplexa utmaningar. Det blir allt vanligare att flytta till molnet för att kostnadsbespara, blir mer hållbara, snabbt anpassa sig till förändrade affärsbehov och öka säkerheten. En infrastruktur i molnet hjälper er att skala omedelbart och arbeta mer effektivt än någonsin.

Vi har arkitekter som är experter på att ta fram en arkitektur i molnet skräddarsydd för just er verksamhet. För ett modernt enterprise data warehouse levererar vi kraftfulla helhetslösningar med Microsoft Fabric, Snowflake och Synapse som håller över tid. Det finns även flera andra plattformstjänster i Azure som kan nyttjas i andra typer av projekt som exempelvis Azure Cosmos DB och Azure SQL-databasen.

Glada anställda på Business Vision

Vad vi erbjuder

BEHOVSANALYS

Vi har hjälpt flera kunder att flytta till molnet och det har gett oss bred erfarenhet kring att identifiera områden som kommer dra stor fördel av Azure.

Vi hjälper er med en behovsanalys för att kartlägga era behov för att ni ska kunna växa tillsammans med er molnplattform.

Boka möte

Behovsanalys

LÄS MER

KOSTNADSFRI DEMO

Har du haft ögonen på Microsoft Azure, Synapse eller Snowflake men är lite osäker på hur dessa skulle hjälpa just er?

Vi erbjuder kostnadsfria demonstrationer där ni får ställa alla era frågor och funderingar. Boka er demo idag!

Boka demo

Demo

LÄS MER

STARTPAKET

Vi har tagit fram ett komplett startpaket för att ge er större förståelse för Azure och en möjlighet till utvärdering innan ett beslut tas.

Startpaketet ger en möjlighet att komma igång med Azure med begränsade datatillgångar för en ökad förståelse.

Mer om startpaket

startpaket

LÄS MER

HELHETSLÖSNING

Som en helhetsleverantör kan vi alltid hjälpa er att bygga en komplett lösning med allt ifrån integrationer, datalagring och visualiseringar i Power BI.

Vi har mångårig erfarenhet av att skräddarsy helhetslösningar efter er verksamhets unika behov. Boka ett möte med oss idag.

Boka ett möte

Helhetslösning

LÄS MER

Fördelar med att flytta till Azure

Flexibiliteten

Flexibiliteten gör att ni kan möta nya krav som kräver omedelbar skalning av infrastrukturen. Med en molnplattform får ni även en mer flexibel allokering av resurser, den tid som er IT-avdelning allokerar till driftstekniska frågor kan istället omfördelas till affärsstöd.

Skalbarheten

Ni slipper betala för dyra servrar där all kapacitet inte används och kan istället skala kapaciteten exakt efter era behov och betala för det ni utnyttjar. Med en skalbarhet kan er dataplattform växa och minska i takt med era behov på ett par minuter.

Säkerheten

En stor fördel med Microsoft är att ni alltid tillhandahåller den senaste teknologin och unik hotinformation per automatik utan interna initiativ. Det finns dessutom inbyggda säkerhetskontroller i Microsoft Azure.

Hållbarheten

Microsoft vill bli koldioxidnegativa år 2030 och har öppnat sitt första datacenter i Sverige som drivs med 100% förnybar energi. Att placera data i molnet bidrar till ett mindre klimatavtryck, är energieffektivt och öppnar upp för användning av ny teknik som t.ex. AI och IoT, som ger möjligheter för hållbara affärsmodeller.

IT-chefens guide till en mer datadriven organisation!

För företag finns det mycket att vinna på att göra verksamheten mer datadriven. Men för att lyckas med det krävs en modern BI-arkitektur. I vår nya guide tittar vi närmare på förutsättningarna som behöver finnas på plats för att bli mer datadriven, på riktigt. Ladda ner guiden gratis idag!

E-guide - en guide till en modern arkitektur för en datadriven kultur

Microsoft Fabric

Microsoft kombinerar sina befintliga produkter för datalagring, business intelligence och dataanalys till ett helhetserbjudande: Microsoft Fabric. Fabric förändrar sättet vi arbetar på genom att erbjuda kraftfulla och intuitiva verktyg som främjar samarbete, ökar produktiviteten och möjliggör den datadrivna organisationen.

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics är en vidareutveckling av Azure SQL Data Warehouse och utgör en sammanslagning av stordataanalys, datalagring och dataintegration. Vi hjälper er att börja producera kraftfulla insikter med Azure Synapse Analytics.

En bild på Azure Synapse Analytics logotyp.

TimeXtender - Data Warehouse Automation

Vanligtvis är det tidskrävande att bygga ett datalager och komplicerat att underhålla det. Data Warehouse automation (DWA) är processen för att accelerera, automatisera och förenkla utvecklingen och underhållet av datalagret men samtidigt behålla en hög kvalitet.

För att stötta våra kunder med DWA är Business Vision partner till TimeXtender, som erbjuder en automatiserad och kraftfull plattform för data management som gör implementeringen och underhållningen av datalageret snabbt, effektivt och framtidssäkrat.

Snowflake The Data Cloud

Snowflake erbjuder The Data Cloud, ett globalt nätverk där tusentals verksamheter arbetar med data helt obegränsat eftersom skalbarheten, prestandan och flexibiliteten är helt enastående - du får helt enkelt ut mer av din data!

Vi bygger gärna dataplattformar genom en kombination av Azure-tjänster och Snowflake där exempelvis Azure Data Factory, Azure DevOps och Power BI kan ingå. Nu är det även möjligt att lagra sin data i Sverige med Snowflake och AWS.

En bild på Snowflake The Data Clouds logotyp.
En bild på Databricks logotyp.

Databricks

Databricks är en analys- och samarbetsplattform med ett användarvänligt gränssnitt som kan processa stora mängder data vilket gör det enkelt att arbeta med bland annat Machine Learning.

Business Vision är partner till Databricks och använder oss av plattformen när kunder har stora datamängder och vill kunna analysera eller skapa maskininlärningsmodeller på deras data.

Kundcase: En modern och flexibel lösning i Microsoft Azure och Power BI

Aritco är en tillverkare av plattforms-och villahissar och företaget levererar hissar till både offentliga och privata marknader över hela världen. De hade en utmaning i att förvalta och få kontroll över all data eftersom strukturen var föråldrad och fördelad på över 130 rapporter. Med hjälp av en modern och flexibel lösning i Microsoft Azure och Power BI effektiviserades och strukturerades deras processer.

läs kundcase
AMF Fastigheter

MMS hanterar numera stora datamängder med Azure Databricks.

Samarbetet mellan Business Vision och MMS har resulterat i möjligheten att utföra ad-hoc analyser på datan direkt i Azure Databricks eller genom att koppla upp sig med en JDBC-anslutning i Power BI.

Läs kundcase

Inspirerande blogginlägg

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss