Snowflake

Business Vision är partner till Snowflake och är experter på att bygga

dataplattformar genom en kombination av Microsoft Azure och Snowflake

Varför Snowflake?

Snowflake är en dataplattformstjänst med en unik arkitektur byggd för att kunna dra nytta av alla fördelar med molnet. Med Snowflake kan användarna arbeta med data obegränsat eftersom skalbarheten, prestandan och flexibiliteten är helt enastående - du får helt enkelt ut mer av din data. Vill ni använda en plattform levererad som en tjänst som samtidigt är både kraftfull och enkel att använda, är Snowflake rätt val för er. Eftersom vi är experter på Microsoft Azure bygger vi dataplattformar genom en kombination av Microsoft Azure och Snowflake. I denna kombination kan förutom Snowflake, till exempel Azure Data Factory, Azure DevOps och PowerBI ingå.

Arkitektur

Snowflakes tjänst är designad för att processa både små och stora mängder data med maximal hastighet och effektivitet. Lagring och beräkning är oberoende av varandra, vilket gör att de kan skalas och växa självständigt. Det gör att ni med Snowflake kan växa tillsammans med era data- och analysbehov.

Prissättning

Varför betala för någonting du inte använder? Snowflakes prissättning är skalbar eftersom plattformen säljs som en tjänst, platform-as-a-service. Du betalar helt enkelt för din lagrade data och bearbetningen av denna data. Fördelen är också att ni kan sätta begränsningar för vad maxkostnaden ska vara.

Minskad administration

Med Snowflake elimineras administrationen som behövs för traditionella dataplattformar. Ni kommer slippa att lägga tid på underhåll och istället fokusera på att använda er data, eftersom Snowflake automatiskt hanterar bland annat infrastrukturen, optimeringen, tillgängligheten och datasäkerheten.

Snowflake-bloggen

Vill du lära dig mer om Snowflake? Ta del av vår blogg som vi uppdaterar kontinuerligt

med intressant information om dataplattformstjänsten!

Vill du veta mer om Snowflake?

Johanna Persson

Johanna är ansvarig för alla projekt med Snowflake. Kontakta henne om ni är intresserade av att veta mer.