Snowflake

Våra konsulter är certifierade inom Snowflake och hjälper er att börja använda en kraftfull och enkel plattform. Vi är experter på att bygga dataplattformar genom en kombination av Snowflake och Microsoft Azure. Kontakta oss för att prata om era möjligheter med Snowflake!

Boka möte

Varför Snowflake?

Snowflake erbjuder The Data Cloud, ett globalt nätverk där tusentals verksamheter arbetar med data helt utan begränsningar eftersom skalbarheten, prestandan och flexibiliteten är helt fantastisk - du får helt enkelt ut mer av din data! Oavsett om era behov rör data warehouse, data lake, data engineering eller data science så kommer Snowflake uppfylla era behov. Med Snowflake kan ni också dela er data på ett säkert sätt med alla som är en del av The Data Cloud, alltifrån kunder och kollegor till externa användare. Det som gör Snowflake unik som dataplattformstjänst är dess arkitektur som är byggd och anpassad för molnet. Vill ni använda en kraftfull och enkel plattform levererad som en tjänst, är Snowflake rätt val för er.

Business Vision har varit partner med Snowflake sedan 2019 och är sedan våren 2023 Select Partner. Vi kombinerar gärna Snowflake med olika Azure-tjänster i våra lösningar, här kan förutom Snowflake till exempel Azure Data Factory, Azure DevOps och Power BI ingå, men även andra komponenter som Planacy och Dbt. Med Snowflakes flexibla och molnagnostiska tjänst i ert ekosystem kan ni få precis den lösning ni önskar. Det är även möjligt att lagra sin data i Sverige med Snowflake och AWS om detta behov finns.

Hur fungerar Snowflake?

Storage layer är det centrala skiktet där både strukturerad, ostrukturerad och semi-strukturerad data kan lagras. Här organiseras data i mikropartitioner  som är  internt optimerade och komprimerade i kolumner. Mikropartioner möjliggör flera av Snowflakes många karaktäristiska funktioner som exempelvis Zero Copy Cloning, Time Travel och Fail safe.

I Snowflakes arkitektur finns även ett skikt med beräkningskluster som enkelt kan skalas upp och ner efter behov och användningsområde. Unikt med dessa beräkningskluster är att företag själva väljer hur uppdelningen av olika dataflöden skall se ut mellan klustren. Detta innebär att även om flera olika avdelningar arbetar mot samma data kommer de inte att konkurrera med varandra om Snowflakes resurser.

Cloud Services beskrivs ofta metaforiskt som hjärnan i Snowflake och är det skikt där all hantering av metadata sker. Under huven hanteras infrastruktur, optimering, tillgänglighet och säkerhet. Detta är något vi på Business Vision ser som en stor fördel eftersom det möjliggör att vi kan sätta repetitiva och administrativa uppgifter åt sidan och i stället fokusera på att leverera lösningar!

Som tidigare nämnts tillhandhåller Snowflake prisvärd lagring och beräkningskluster som snabbt skalas  ned och upp efter behov. Snowflake är också anpassat för att integrera med applikationer och verktyg som ofta används inom Data Science och stödjer dessutom även språk som Java, Scala, R och Python. Detta i kombination gör att Snowflake är en utmärkt tjänst för att stödja olika Data Science-projekt.

Azure Databricks

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

Snowflakes tjänst är designad för att processa både små och stora mängder data med maximal hastighet och effektivitet. Lagring och beräkning är oberoende av varandra, vilket gör att de kan skalas och växa självständigt. Det gör att ni med Snowflake kan växa tillsammans med era data- och analysbehov.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Varför betala för någonting du inte använder? Snowflakes prissättning är skalbar eftersom plattformen säljs som en tjänst, software-as-a-service. Du betalar helt enkelt för din lagrade data och bearbetningen av denna data. Fördelen är också att ni kan sätta begränsningar för vad maxkostnaden ska vara.

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Kommentarshantering

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

Med Snowflake elimineras administrationen som behövs för traditionella dataplattformar. Ni kommer slippa att lägga tid på underhåll och istället fokusera på att använda er data, eftersom Snowflake automatiskt hanterar bland annat infrastrukturen, optimeringen, tillgängligheten och datasäkerheten.

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

Snowflakes tjänst är designad för att processa både små och stora mängder data med maximal hastighet och effektivitet. Lagring och beräkning är oberoende av varandra, vilket gör att de kan skalas och växa självständigt. Det gör att ni med Snowflake kan växa tillsammans med era data- och analysbehov.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Varför betala för någonting du inte använder? Snowflakes prissättning är skalbar eftersom plattformen säljs som en tjänst, software-as-a-service. Du betalar helt enkelt för din lagrade data och bearbetningen av denna data. Fördelen är också att ni kan sätta begränsningar för vad maxkostnaden ska vara.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

Med Snowflake elimineras administrationen som behövs för traditionella dataplattformar. Ni kommer slippa att lägga tid på underhåll och istället fokusera på att använda er data, eftersom Snowflake automatiskt hanterar bland annat infrastrukturen, optimeringen, tillgängligheten och datasäkerheten.

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

Snowflakes tjänst är designad för att processa både små och stora mängder data med maximal hastighet och effektivitet. Lagring och beräkning är oberoende av varandra, vilket gör att de kan skalas och växa självständigt. Det gör att ni med Snowflake kan växa tillsammans med era data- och analysbehov.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Varför betala för någonting du inte använder? Snowflakes prissättning är skalbar eftersom plattformen säljs som en tjänst, software-as-a-service. Du betalar helt enkelt för din lagrade data och bearbetningen av denna data. Fördelen är också att ni kan sätta begränsningar för vad maxkostnaden ska vara.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

Med Snowflake elimineras administrationen som behövs för traditionella dataplattformar. Ni kommer slippa att lägga tid på underhåll och istället fokusera på att använda er data, eftersom Snowflake automatiskt hanterar bland annat infrastrukturen, optimeringen, tillgängligheten och datasäkerheten.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss