Event

Vi erbjuder webinar, workshops, utbildningar och seminarium för att stödja er resa till att bli mer datadrivna. Följ oss på LinkedIn för att inte missa något.

Boka möte
En bild på fyra anställda på Business Vision som sitter och pratar i ett mötesrum. En skriver på en tavla.
En bild över Business Visions event.

Azure Immersion Workshop: Analytics

Workshop
Digitalt
October 13, 2022

I samarbete med Microsoft håller vi en djupgående teknisk workshop som riktar sig till dig som är ansvarig för organisationens IT, affärsanalytiker, dataingenjör, arkitekt eller utvecklare.

Läs mer
En bild över Business Visions event.

Enkel personalbudgetering - Vi visar hur!

Webinar
Digitalt
October 27, 2022

I det här webinaret kommer vi att gå igenom typiska utmaningar med personalbudgetering och hur en detaljerad personalbudgetering gör att ni kan arbeta mer datadrivet och på ett kvalitetssäkrat sätt.

Läs mer
En bild över Business Visions event.

Dashboard in a Day

Workshop
Digitalt
November 22, 2022

I samarbete med Microsoft anordnar vi en heldagsutbildning där du får arbeta med funktionerna i Power BI. Du bland annat lära dig hur du ansluter, importerar och omvandlar data från en mängd olika källor.

Läs mer
En bild över Business Visions event.

Förenkla hållbarhetsrapporteringen

Inspelat webinar
Digitalt

Att hållbarhetsrapportera effektivt är en utmaning. Tillsammans med Metry visar vi hur enkelt ni kan komma igång med datainsamlingen och löpande uppföljning för att kontinuerligt förbättra era resultat.

Läs mer
En bild över Business Visions event.

Kvalitetssäkra Power BI-rapporter genom hela processen

Inspelat webinar
Digitalt

Känner du att det svårt att kvalitetssäkra rapporter innan de når slutanvändarna? I det här webinaret demonstreras en ny funktion i Power BI som förbättrar hela processen.

Läs mer
En bild över Business Visions event.

En modern arkitektur för en datadriven budget- och prognosprocess

Inspelat webinar
Digitalt

I det här webinaret lyfter vi fördelarna med att sömlöst integrera budget-, prognos- och planeringsverktyget Planacy med andra system.

Läs mer