Kunder

Vi har hjälp över 70 kunder inom olika branscher med att digitalisera för att bli mer datadrivna. Läs om några av våra kunder nedan.

Vill ni bli mer datadrivna?
En bild på en datorskärm där en Power BI-rapport som Business Vision har skapat visas.
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Evidia blev mer datadrivna med Power BI

Evidia är en stor leverantör av radiologitjänster i Sverige. De utför årligen många radiologiska undersökningar för både offentliga och privata kunder. Business Vision hjälpte Evidia att uppgradera sina rapporteringsverktyg genom att implementera Power BI, vilket ersatte ett äldre och mindre flexibelt system. Den nya Power BI-lösningen gör det enklare för Evidia att samla, hantera och visa verksamhetsdata på ett användarvänligt sätt. Nu kan de lättare följa upp antalet undersökningar, remissfrekvenser och genomloppstider vilket ger möjlighet till trendanalyser och effektiviserar verksamheten.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Ökad datakvalitet och effektiv projekthantering med Power Apps

Fastighetsbolaget har sitt fokus på stadsdelsutveckling och kommersiella fastigheter. Företaget hade en utmaning i att hantera deras olika fastighetsprojekt på ett effektivt sätt då processen för projektadministrering tidigare var helt manuell. Genom en automatiserad process i Microsoft Power Apps hanterades de utmaningar företaget hade med varierande datakvalitet och brister i spårbarhet avseende deras projekthantering.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Ny BI-plattform för att säkra framtida behov av skalbarhet, avancerad datahantering och integrerade analysverktyg.

Nord-Lock Group är ett marknadsledande företag inom skruvförband som funnits sedan 1982. Idag har företaget dotterbolag i Europa, USA och Asien och produktion i Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Företaget ville få hjälp med att migrera sin rapportplattform från ett befintligt verktyg som inte längre passade deras behov. Business Vision bistod dels med utvärdering av vad som skulle flyttas, dels med utveckling av ett datalager i Azure med ett rapportpaket i Power BI.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Automatisering av manuella processer med Snowflake

Bygg- och projektutvecklingsföretaget hade ett diversifierat systemlandskap där data fanns utspritt i en mängd applikationer och där det ofta varit svårt att få tillgång till applikationernas data i analys och rapporteringssyfte. Vi hjälpte kunden genom att implementera en molnbaserad data- och analysplattform (Snowflake) för att centralisera data från de olika källorna. Den nya dataplattformen har hittills mynnat tre olika verksamhets-case baserat på olika delar i verksamheten.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

En modern och flexibel lösning i Microsoft Azure och Power BI

Aritco är en tillverkare av plattforms-och villahissar och företaget levererar hissar till både offentliga och privata marknader över hela världen. De hade en utmaning i att förvalta och få kontroll över all data eftersom strukturen var föråldrad och fördelad på över 130 rapporter. Med hjälp av en modern och flexibel lösning i Microsoft Azure och Power BI effektiviserades och strukturerades deras processer.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

En implementation av Business Visions intelligenta integrationsplattform

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Med en vision om att skapa platser där människor vill vara är det viktigt för AMFF att kunna möta föränderliga krav som hyresgästerna och framtidens komplexa utmaningar ställer. För att växa tillsammans med dessa behov implementerade vi Business Visions intelligenta integrationsplattform.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

En lösning som möjliggör analys av miljontals transaktioner i ett faktureringsflöde

HBV är en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Med deras befintliga lösning kunde HBV enbart hämta aggregerad data på månadsbasis och såg ett behov av att hämta data oftare och mer detaljerat. Business Vision skapade en modern BI-plattform i molnet med Microsoft Azure och Power BI.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Vitamin Well fick en effektiv och värdeskapande planeringsprocess i Planacy integrerat med Power BI

Vitamin Well är företaget som erbjuder drycker berikade med vitaminer och mineraler. Företaget hade ett behov av att minska användningen av Excel för att kunna eliminera dubbelarbete och tidskrävande processer. Vi hjälpte Vitamin Well genom att implementera Planacy, en plattform för budget, prognos och planering för en effektivare och mer värdeskapande process.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Med Jet Analytics får beslutsfattare runt om i världen enhetlig & korrekt information

Envirotainer är den globala marknadsledaren inom säkra kyllösningar för läkemedelstransport. Företaget var i behov av att kunna konsolidera koncernen med bibehållen detaljering. Lösningen blev Jet Analytics från Insight Software, ett unikt automation-verktyg. Läs mer om hur lösningen hjälpte Envirotainer via knappen nedan.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Med en flexibel leadsplattform i Microsoft Azure identifierar 180 grader trender enkelt

180 grader hjälper företag som har hamnat i en svår ekonomisk situation att skapa bra förutsättningar för att bli lönsamma igen. Företaget saknade möjligheten att kunna förädla data från affärsinformation från svenska bolag och på ett enkelt sätt göra egna analyser. Business Vision har med Azure och Power BI byggt en flexibel leadsplattform.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

En modern IoT-plattform förenklade samarbetet kring energifrågor

Serviceföretaget Lassila & Tikanoja vill bidra till en effektiv och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med deras kunder förlänger dem fastigheternas livstid, styr material till återvinning och minskar förbrukningen av energi. Business Vision har utvecklat en modern och flexibel lösning på Microsoft Azure IoT-plattform. Hela kedjan från integration till IoT-källor, lagring av sensordata, transformering samt visualisering av data i Power BI.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

En effektiv och värdeskapande planeringsprocess i Planacy integrerat med Power BI

Försäkringsbolaget hade en komplex budgetprocess där många användare från varierande områden inom organisationen var delaktiga i arbetet. Vi hjälpte kunden genom att implementera Planacy, en plattform för budget, prognos och planering för en effektivare och mer värdeskapande process som även integrerades sömlöst med deras visualiseringsverktyg Power BI.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

McRF är rustade för kommande års förändringar med hjälp av en modern BI-plattform i Azure

McRF (Moped & Motorcykelbranschens riksförbund) är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Business Vision har byggt en ny modern BI-plattform i molnet med Azure, Power BI och SharePoint Online där målet med lösningen var att bidra till reducerad arbetstid med rapportering av nyregistreringar samt ge bättre analysmöjligheter för att förstå hela eller delar av marknaden.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

MMS hanterar numera stora datamängder med Azure Databricks

Den ständigt växande mängden data som MMS tar hand om varje dag måste dels lagras men främst göras tillgänglig för analytiker och andra konsumenter i och utanför verksamheten. Läs om hur vi hjälpte MMS att hantera stora datamängder med Azure Databricks.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Reducering av ledtid och kostnadsbesparingar med Plannica for Power BI

Från ett komplicerat flöde till ett bättre strukturerat och delvis automatiserat flöde. Läs mer om hur Lejonfastigheter fick ner sin ledtid med 66 procent efter att projektet färdigställts.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Kraften av visualisering i Power BI

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Business Vision har tillsammans med kunden utvecklat ett analysverktyg baserat på Microsoft Power BI. Resultat blev att man genast kunde få fram helt nya insikter och jämförelser på ett enkelt och dynamiskt sätt.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Ett modernt datalager i Microsoft Azure

Hemfrid är ett av Sveriges största städbolag med verksamhet i flera olika städer. Läs mer om hur de moderniserade delar av sin verksamhet med Azure.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Koll på externa kostnader med hjälp av PRO(a)ACT Intelligent inköpsanalys

Fabege hade tidigare ett statiskt rapporteringsverktyg men behövde en mycket mer flexibel lösning. Läs om hur vi stöttade ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med att få koll på sina externa kostnader med hjälp av en modern tjänst.

Läs caset
Bild över Business Visions kunds logotyp.

Effektivisering av prognos, budget och månadsjusteringar med Plannica

If Skadeförsäkring är ett försäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Läs mer om hur de sköter sin boksluts-, budget och prognosprocess med Plannica.

Läs caset