IT-konsulter inom Business intelligence och Data Analytics

Vi är ett BI-konsultföretag och erbjuder konsulter med expertis inom bland annat avancerad dataanalys, visualisering, IT-arkitektur, integrationer, AI och IoT. Vi anpassar våra konsulttjänster för just er unika verksamhet.

Boka möte
En bild på en kille på Business Vision som sitter i ett mötesrum bredvid två kollegor.
Skräddarsydda BI-teamMentoringExpertresurserVåra kompetensområden
Glada anställda på Business Vision

Vår erfarenhet inom BI

I 20 år har vi arbetat med utveckling inom Business Intelligence och Data Analytics. Vi har stöttat våra kunder med allt ifrån att samla in, lagra, analysera, träna, strukturera, presentera och distribuera data. Vårt dedikerade fokus på Microsofts dataplattform ger oss unik spetskompetens och vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt kompetensutveckla våra konsulter, för att de ska möta era behov av kompetens - både där ni befinner er idag och era visioner för framtiden.

Vi erbjuder konsulter med expertis inom olika områden för heltidsuppdrag, men vi vill också utmana den traditionella bilden av en konsult genom att erbjuda skräddarsydda BI-team och mentoring. Det är viktigt för oss att kunna tillgodose olika typer av behov och budgetkrav.

Konsulttjänster vi erbjuder

SKRÄDDARSYDDA BI-TEAM

Vill ni avancera inom flera områden samtidigt? Vi fördelar en heltidstjänst på flera konsulter!

Låt säga att ni vill komma igång med Power BI och samtidigt flytta er utvecklingsmiljö till Azure, då är ett skräddarsytt BI-team rätt för er.

Boka möte

Skräddarsydda BI-team

LÄS MER

MENTORING

Vi erbjuder mentoring för att vägleda er till att ta nästa steg med ett specifikt verktyg eller en teknik t.ex. med Power BI eller AI, när ni är osäkra på hur ni själva ska göra det på bästa sätt.

Vi hjälper er med både utbildning och planering kring införandet av verktyget.

Boka MÖTE

Mentoring

LÄS MER

KONSULTTJÄNSTER

Vi erbjuder både juniora och senior konsulter med bakgrund som data analyst, data engineer, BI-konsult, CPM-konsult, cloud-developer samt arkitekter. Läs mer kring respektive roll nedan.

Våra konsulter har bred erfarenhet från olika branscher som fastighetsbranschen, retailbranschen och sjukvårdsbranschen.

Boka möte

konsulttjänster

LÄS MER

konstulttjänster vi erbjuder

Vi erbjuder både juniora och seniora konsulter inom olika områden för heltidsuppdrag. Våra olika konsulttjänster innefattar; Data Analyst, Data Engineer, BI-konsult, CPM-konsult, Cloud-developer samt Lösningsarkitekter. Vi utmanar även den traditionella bilden av en konsult genom att erbjuda skräddarsydda BI-team och mentoring. Det är viktigt för oss att kunna tillgodose olika verksamheters behov och budgetförutsättningar.

En fördel med att anlita konsulter är att de kan göra både kortare och längre insatser där beläggningsgraden kan anpassas efter organisationens behov. Det kan exempelvis handla om att tillsätta en IT-arkitekt på 40% och en Data Analyst på 60%.

Glada anställda på Business Vision

Data Engineer

Data Engineer är en konsultroll som har stort ansvar kring back-end delarna och kan hjälpa er med insamling, lagring, transformering och modellering av data. Typiskt för den här konsultrollen är det gedigna arbetet kring datamodeller, dataintegration och data piplines. Våra Data Engineers har bland annat kompetens inom följande verktyg och tekniker; SQL, datamodellering, Azure Data Factory, Azure Logic App, Snowflake och Databricks samt on-premise kompetenser som SSIS, SSAS och SSRS.

Illustration data engineer
Illustration data analyst

data analyst

Data Analyst är en frontend-konsult som är specialiserad på frontend-verktyg som exempelvis Power BI. Våra konsulter inom det här området arbetar nära verksamheter och kan hjälpa er att genomföra dataanalyser och visualisera er data på ett insiktsfullt sätt. En Data Analyst har bland annat kompetens inom följande verktyg och tekniker; SQL, datamodellering, Power BI, DAX och Power Apps.

CPM-konsult

Business Visions CPM-konsulter bygger finansiella Data Warehouse, integration mot affärssystem, utvecklar BI rapporter och planeringsmodeller. De här konsulterna kan hjälpa er att systematisera budget-, prognos- och planeringsarbetet med anpassningsbara plattformar och integration mot visualiseringsverktyg  samt uppföljning och analys i Power BI. Våra CPM-konsulter har bland annat kompetens inom följande verktyg och tekniker; SQL, datamodellering, Power BI, TimeXtender, Planacy och Plannica.

Illustration CPM-konsult
Illustration BI-konsult

BI-konsult

BI-konsulter på Business Vision är konsulter som är involverade i projekt från ax till limpa. De kan hjälpa er att hantera, analysera, förstå och visualisera data för att kunna fatta informerande beslut om er verksamhet. Deras arbete handlar främst om att strukturerat samla, sortera och lagra stora mängder data för att sedan ge tillgång till informationen via exempelvis rapporter eller andra system. En BI-konsult har bland annat kompetens inom följande verktyg och tekniker; DataWarehouse-metodiker, SQL, datamodellering, systemintegration, Power BI och DAX.

Cloud developer

Våra Cloud Developer-konsulter är fullstack-utvecklare och kan hjälpa er med allt som har med den molnbaserade lösningen att göra. De är backend-konsulter och jobbar mycket med programmering, webbutveckling samt har specialiserade kunskaper inom säker applikationsutveckling. En Cloud Developer konsult har bland annat kompetens inom följande verktyg och tekniker; Function Apps (skrivna i både C# och Javascript), Logic Apps, webbutveckling, agil utveckling och olika integrationstekniker.

Illustration Cloud developer
Illustration IT-arkitekt

lösningsarkitekt

Våra arkitekter ansvarar för en hel organisations IT-struktur där de har en viktig roll som länk mellan IT och verksamhet. De utvecklar strategier för hur IT-system på ett företag eller organisation ska användas, förbättras samt arbetar med att planera införandet av olika IT-lösningar. Vi erbjuder seniora arkitekter med stor erfarenhet inom området. Den här konsulttjänsten har bland annat kompetens inom följande verktyg och tekniker; DataWarehouse-metodiker, SQL, datamodellering, IT-arkitektur och systemintegration.

data scientist

Många företag har tillgång till stora datamängder och då är det våra Data Scientists som har en passande konsultprofil. En Data Scientist transformerar rådata till statiska beslut och har koll på hela processkedjan där arbetsuppgifterna bland annat innefattar insamling av data, städa data, transformera, analysera och modellera. Den här konsulttjänsten har bland annat kompetens inom följande verktyg och tekniker; Programmering (R och Python), databaser, SQL, Machine Learning och Deep Learning.

Illustration data scientist
En bild på ett bord och tre fåtöljer i entrén på Business Vision.

Våra kompetensområden

Flera kunder har beskrivit Business Visions BI-konsulter som kunniga, engagerade och flexibla. Vill ni ha ett nära samarbete och dialog med era BI-konsulter är ni välkomna att kontakta oss.

Våra konsulter har en stor verktygslåda med specialitet inom Microsofts dataplattform, Kika vad vi har kompetens inom respektive område nedan.

Kontakta oss
Azure
Azure AD Configuration
Azure Blob
Azure Cognitive Services API
Azure Data Factory
Azure Data Lake
Azure Databricks
Azure Integration
Azure Log Analytics
Azure Logic Apps
Azure Machine Learning Studio
Azure SQL DB
Azure Synapse
SQL
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server Analysis Services Multidimensional (SSAS) + MDX
Microsoft SQL Server Analysis Services Tabular (SSAS) + DAX
Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
Microsoft SQL Server Management Studio
Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)
T-SQL
Övrigt
Machine Learning
Python
IoT / Event Hubs
Power BI (Reports, Desktop, Embedded, Gateways)
Excel
VBA
Stream Analytics
Snowflake
Kimball
Microsoft Team Foundation Server (TFS)
Azure SQL DB
Devops

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss