Microsoft Power Platform

Våra BI-konsulter är specialister på Microsoft Power Platform och hjälper er med att bygga flöden och applikationer för att effektivisera era interna processer. Kontakta oss för att prata om era möjligheter med Microsoft Power Platform!

Boka möte

Vad är Microsoft Power Platform?

Microsoft Power Platform är en innovativ plattform som erbjuder flera kraftfulla verktyg som Power BI, Power Apps och Power Automate. Plattformen används för att skapa skräddarsydda digitala tjänster som enkelt går att integrera med era befintliga lösningar. Genom att kombinera verktygen skapas möjligheter att ta sig an affärsutmaningar som tidigare inte var möjligt. I Power Platform erbjuds "low-code" som innebär att automatgenererad kod skapas genom grafiska användargränssnitt och konfiguration istället för traditionell handkodad datorprogrammering. Att utveckla med ”low-code” medför ofta en merförvaltningsbar lösning då den underliggande koden blir mer standardiserad. Plattformen används för exempelvis inmatning av nyckeltal, projektanmälningar, semesteransökningar och uppföljning av hållbarhetsmål.

Varför Microsoft Power Platform?

Med Microsoft Power Platform får ni en kraftfull plattform som möjliggör skapande av skräddarsydda appar, verktyg och automatisera processer. Ni behöver inte längre spendera tid och pengar på komplicerad utveckling. Med Microsoft Power Platform minskar era utvecklingskostnader och ni får effektivare processer, vilket gör att ni kan arbeta smartare och därmed frigöra tid till mer värdeskapande uppgifter.

Azure Databricks

Vi på Business Vision hjälper vi er att bygga flöden och applikationer för att effektivisera era interna processer. Det gör att ni exempelvis kan använda plattformen för inmatning av nyckeltal, projektanmälningar, semesteransökningar och uppföljning av hållbarhetsmål. Det är helt enkelt fantasin som sätter stopp för vad som är möjligt!

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

Power BI är ett interaktivt datavisualisering- och analysverktyg. I Power BI skapas nya insikter genom interaktiva och visuella rapporter och dashboards som ger värdefulla insikter och analyser över er organisation.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

I Power Apps skapas och delas professionella applikationer för datorer, surfplattor och mobiler snabbare. Det går enkelt att lägga textrutor, filter och andra smarta funktioner för att skapa en användarvänlig applikation.

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Ingen inlåsningseffekt

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

Med Power Automate kan ni automatisera manuella och repetitiva uppgifter och arbetsflöden inom er organisation, vilket spar tid, minskar kostnader och ökar kvaliteten.

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

Power BI är ett interaktivt datavisualisering- och analysverktyg. I Power BI skapas nya insikter genom interaktiva och visuella rapporter och dashboards som ger värdefulla insikter och analyser över er organisation.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

I Power Apps skapas och delas professionella applikationer för datorer, surfplattor och mobiler snabbare. Det går enkelt att lägga textrutor, filter och andra smarta funktioner för att skapa en användarvänlig applikation.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

Med Power Automate kan ni automatisera manuella och repetitiva uppgifter och arbetsflöden inom er organisation, vilket spar tid, minskar kostnader och ökar kvaliteten.

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

Power BI är ett interaktivt datavisualisering- och analysverktyg. I Power BI skapas nya insikter genom interaktiva och visuella rapporter och dashboards som ger värdefulla insikter och analyser över er organisation.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

I Power Apps skapas och delas professionella applikationer för datorer, surfplattor och mobiler snabbare. Det går enkelt att lägga textrutor, filter och andra smarta funktioner för att skapa en användarvänlig applikation.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

Med Power Automate kan ni automatisera manuella och repetitiva uppgifter och arbetsflöden inom er organisation, vilket spar tid, minskar kostnader och ökar kvaliteten.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss