Microsoft Azure

Våra BI-konsulter är experter inom Azure och har mångårig erfarenhet kring att flytta delar eller hela dataplattformar till molnet och vara ett tryggt stöd till kunden under hela resan. Kontakta oss för att prata om era möjligheter kring Microsoft Azure!

Boka möte

Varför Microsoft Azure?

Microsoft Azure är molnplattformen som ger tillgång till flera olika molntjänster, vilket gör det möjligt för oss att skapa en skalbar och kostnadseffektiv lösning som passar era befintliga investeringar och behov. Att ha Microsoft, världens största företag inom programvaruutveckling, som molnplattformsleverantör genererar flera fördelar. Med Microsoft Azure kan vi både hjälpa er att utveckla en helt ny lösning eller flytta er befintliga lösning till molnet, som ni har möjlighet att förvalta vart ni vill. Microsoft bidrar med kontinuerlig innovation för att konstant ligga i framkant. Under det gångna året togs det bl.a. fram 1000 nya funktioner i Azure, någonting som bidrar till att vi kan använda oss av den senaste teknologin för att framtidssäkra er dataplattform. Microsoft Azures molntjänst uppdateras automatiskt och ni har konstant tillgång till de senaste versionerna av mjukvara och verktyg ni använder dagligen, detta helt utan servicestopp. Er organisation drar nytta av de tekniska innovationerna vilket bidrar till effektivt samarbete och snabbare utförda uppgifter.

Hur kan vi använda Azure för att hjälpa dig?

Azure består av över 200 tjänster vilket gör att du kan hitta den eller de tjänster som passar din lösning bäst. För att ge en bättre bild över vad Azure kan erbjuda beskrivs nedan hur några av Azures tjänster används i våra BI-lösningar.

Hämta

Det första steget i en BI-lösning är att hämta data. För att hämta data använder vi bland annat Azure Data Factory alternativt Synapse Pipelines. Det är en visuell dataintegreringstjänst som kan hantera avancerade ETL-flöden av stora mängder data. Med Azure Data Factory är det lätt att koppla mot olika sorters datakällor eftersom det finns många inbyggda konnektorer. Detta gör det enkelt för oss att flytta data från såväl databaser on-premise som från molntjänster till en lagringsplats. I flödet i Data Factory går det också att lägga in transformeringar som formar din data så att den lättare ska kunna användas i analyser. Förädlingen höjer värdet på din data och gör att viktiga företagsdata kan jämföras. Även Logic Apps är ett användbart verktyg vid hämtning av data. Logic Apps är en plattformstjänst som automatiserar olika processer och flöden. Med Logic Apps går det till exempel att skapa lösningar som automatiserar integreringen mellan olika system, tjänster och applikationer.

Lagra

När vi flyttar data från källan vill vi ofta samla all data på ett och samma ställe, i ett datalager. Att samla all data från företagets olika källor gör det enklare att sedan jämföra data. Microsofts molnlösning för data lake lagring heter Azure Blob Storage/Azure Data Lake. Azure Blob Storage erbjuder säker och skalbar lagring till allt från strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade data. Den är också optimerad för att hantera arkivering och machine learning. I många fall kör vi Delta Lake hantering ovanpå Data Lake. Delta Lake är ett öppen källkod lagringslager som tillhandahåller ACID-transaktioner, skalbar hantering av metadata och kombinerar direktuppspelning och databehandling i batch samt är kompatibelt med Apache Spark. Mot Delta Lake/Data Lake kan man arbeta med kraftfulla verktyg som Synapse, Databricks eller Microsoft Fabric och självfallet även traditionella databaser som Azure SQL DB.

Förädla

Vi förädlar data antingen via traditionell datawarehouse-modellering som kan definieras i Azure Synapse, Azure Databricks eller Azure SQL DB. Data Vault-modellering tillåter oss att bygga ett EDW som har betydligt bättre prestanda, är mer hållbart, är fullständigt kontrollerbart, agilt och mer anpassningsbar till förändringar över tiden. Förädling av data kan också ske med hjälp av AI-teknologier som No-Code tjänster som Azure Cognitive Services, eller Low-Code som Azure Machine Learning Studio.

Tillgängliggöra

Till sist kommer steget som ska hjälpa dig att få insikter av din data genom olika sorters visualiseringar som exempelvis grafer och tabeller. Detta görs i Power BI. Det är ett visualiseringsverktyg som vi lätt kan koppla till din data. Därefter kan vi skapa visualiseringar som gör att du kan ta till dig resultatet av din data på ett lättförståeligt och tillgängligt sätt. En dataplattform för Analytics blir ofta också ett nav för viss systemintegration och här kan man exempelvis nyttja Azure API Management för att tillgängliga data till andra konsumenter.

Azure Databricks

Våra dataarkitekter har mångårig erfarenhet av att skapa lösningar i molnet som är anpassade efter er organisation. När vi skapar lösningar i Microsoft Azure använder vi oss av databas- och analysprodukter som ska passa era behov. Exempel på några produkter vi använder oss av är: Snowflake, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure SQL Database och Machine Learning Studio. Läs mer om Microsoft Azures databas- och analysprodukter här.

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

För att kunna möta nya krav som kräver omedelbar skalning av infrastrukturen är det av betydelse att ha en plattform som är flexibel.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Istället för att betala för servrar som kostar mycket pengar och utan vetskap om att man kommer nyttja all kapacitet, kan man istället med en molnplattform skala kapaciteten exakt efter de behov man har över tid och endast betala för det man utnyttjar.

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Ingen inlåsningseffekt

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

En stor fördel med Microsoft är att ni alltid kommer kunna tillhandahålla er den senaste teknologin och unik hotinformation som ni får per automatik utan interna initiativ. Det finns dessutom inbyggda säkerhetskontroller i Microsoft Azure.

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

För att kunna möta nya krav som kräver omedelbar skalning av infrastrukturen är det av betydelse att ha en plattform som är flexibel.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Istället för att betala för servrar som kostar mycket pengar och utan vetskap om att man kommer nyttja all kapacitet, kan man istället med en molnplattform skala kapaciteten exakt efter de behov man har över tid och endast betala för det man utnyttjar.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

En stor fördel med Microsoft är att ni alltid kommer kunna tillhandahålla er den senaste teknologin och unik hotinformation som ni får per automatik utan interna initiativ. Det finns dessutom inbyggda säkerhetskontroller i Microsoft Azure.

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

För att kunna möta nya krav som kräver omedelbar skalning av infrastrukturen är det av betydelse att ha en plattform som är flexibel.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Istället för att betala för servrar som kostar mycket pengar och utan vetskap om att man kommer nyttja all kapacitet, kan man istället med en molnplattform skala kapaciteten exakt efter de behov man har över tid och endast betala för det man utnyttjar.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

En stor fördel med Microsoft är att ni alltid kommer kunna tillhandahålla er den senaste teknologin och unik hotinformation som ni får per automatik utan interna initiativ. Det finns dessutom inbyggda säkerhetskontroller i Microsoft Azure.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss