Microsoft Azure

Varför Microsoft Azure?

Microsoft Azure är molnplattformen som ger tillgång till flera olika molntjänster, vilket gör det möjligt för oss att skapa en skalbar och kostnadseffektiv lösning som passar era befintliga investeringar och behov. Att ha Microsoft, världens största företag inom programvaruutveckling, som molnplattformsleverantör genererar flera fördelar. Microsoft bidrar med kontinuerlig innovation för att konstant ligga i framkant. Under det gångna året togs det bl.a. fram 1000 nya funktioner i Azure, någonting som bidrar till att vi kan använda oss av den senaste teknologin för att framtidssäkra er dataplattform. Med Microsoft Azure kan vi både hjälpa er att utveckla en helt ny lösning eller flytta er befintliga lösning till molnet, som ni har möjlighet att förvalta vart ni vill.

Fördelar med att flytta till Microsoft Azure

Flexibilitet

För att kunna möta nya krav som kräver omedelbar skalning av infrastrukturen är det av betydelse att ha en plattform som är flexibel.

Skalbarhet

Istället för att betala för servrar som kostar mycket pengar och utan vetskap om att man kommer nyttja all kapacitet, kan man istället med en molnplattform skala kapaciteten exakt efter de behov man har över tid och endast betala för det man utnyttjar.

Säkerhet

En stor fördel med Microsoft är att ni alltid kommer kunna tillhandahålla er den senaste teknologin och unik hotinformation som ni får per automatik utan interna initiativ. Det finns dessutom inbyggda säkerhetskontroller i Microsoft Azure.

Vill du veta mer om hur vi kan framtidssäkra er dataplattform med Microsoft Azure?

Databas- och analysprodukter

Våra dataarkitekter har mångårig erfarenhet av att skapa lösningar i molnet som är anpassade efter er organisation. När vi skapar lösningar i Microsoft Azure använder vi oss av databas- och analysprodukter som ska passa era behov. Exempel på några produkter vi använder oss av är: Snowflake, Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure SQL Database och Machine Learning Studio. Läs mer om Microsoft Azures databas- och analysprodukter här.

Vill du veta mer om Microsoft Azure?

Michael Bjelvenmark

Michael har mångårig erfarenhet av utveckling och förflyttning till Microsoft Azure. Kontakta gärna honom om ni vill veta mer.