Vilka vi är

För att vara den partner som vi eftersträvar i vår affärsidé, både idag och i framtiden, krävs att våra värdeord Mod, Hjärta och Trovärdighet genomsyrar vår verksamhet och relationer med våra intressenter.

Boka möte
En bild på två BI-konsulter som arbetar på Business Vision.
Glada anställda på Business Vision

VI GÖR DET ENKELT ATT TA BESLUT

Business Vision vill bidra till att fler företag blir datadrivna. Med mod erbjuder vi moderna och smarta helhetslösningar så att våra kunder kan ta upplysta beslut i en komplex vardag. Vi verkar som en trovärdig partner till beslutsfattare i stora och små organisationer. Vi möter alltid våra kunders utmaningar med hjärta! – Med Business Vision är det enkelt att ta beslut.

Vi har varit verksamma inom Business Intelligence och Data Warehouse sedan vår start 1999. Vi eftersträvar positionen som våra kunders partner inom BI och vårt mål är att i nära samarbete med våra kunder skapa lösningar som gör skillnad och genererar värde. Vi är stolta över att jobba tillsammans med några av Sveriges ledande varumärken inom bland annat finans-, fastighets- och industribranschen samtidigt som vi är Guldpartner med Microsoft.

Mod

Med mod är vi nyfikna, kreativa, drivna och strävar ständigt att hålla oss i teknikens framkant. Vi vågar utmana oss själva att ekonomiskt, tidsmässigt och kompetensmässigt utvecklas för att ständigt vara relevanta. Vi utmanar kontinuerligt vår affärsmodell för att säkerställa att vi kommer fira betydligt fler jubileer än vårt 20-årsjubileum.

Hjärta

Med hjärta, ödmjukhet och gemenskap i åtanke stöttar vi varandra att göra vårt allra bästa för våra kunder. Vi ser alla våra anställda, för de är det viktigaste vi har. Därför är tydlighet, jämställdhet, utmaningar och glädje i arbetet något vi konstant strävar efter. Vi antar alltid våra kunders utmaningar med hjärta!

Trovärdighet

Vi formar våra egna vägar och utvecklas konstant som företag och de anställda deltar i att styra den utvecklingen. Vi ska vara ärliga i allt vi gör. Vi ska vara ärliga när det kommer till vad vi vill och vad vi känner. Vi ska vara ärliga mot kund och mot varandra för långsiktiga och öppna relationer.

Våra fantastiska medarbetare

Anders Åkerstedt

Anders Åkerstedt

BI-konsult

Andreas Bergman

Andreas Bergman

Produktägare IoT / BI-konsult

Anna Abrahamsson

Anna Abrahamsson

BI-konsult

Anna Back

Anna Back

Trainee

Annelie Bergman

Annelie Bergman

HR-chef / BI-konsult

Brook Alemayehu

Brook Alemayehu

BI-konsult

Carmit Stillman

Carmit Stillman

BI-konsult

Daniel Nordin

Daniel Nordin

BI-konsult

Daniel Virta

Daniel Virta

BI-konsult

Elin Carlsson Stiernspetz

Elin Carlsson Stiernspetz

BI-konsult

Elsa Falck

Elsa Falck

BI-konsult

Erica Hellberg

Erica Hellberg

Trainee

Erik Åkerblom

Erik Åkerblom

Trainee

Fred Handberg

Fred Handberg

BI-konsult

Jenny Linnarsson

Jenny Linnarsson

Produktägare Planacy / BI-konsult

Jenny Liss

Jenny Liss

Ekonomichef

Johan Karlströmer

Johan Karlströmer

BI-konsult

Johan Klövstedt

Johan Klövstedt

Partner / Vice VD

Johanna Adamsson

Johanna Adamsson

Marknadskoordinator

Johanna Persson

Johanna Persson

Produktägare Snowflake / BI-konsult

Jonas Häggblom

Jonas Häggblom

BI-konsult

Josefin Sangstedt

Josefin Sangstedt

BI-konsult

Kalle Fredricson

Kalle Fredricson

Partner / BI-konsult

Kim Grandell

Kim Grandell

Partner / Vice VD

Lena Gustavsson

Lena Gustavsson

BI-konsult

Lisa Cunningham

Lisa Cunningham

Partner / VD / Marknadschef

Lisa Fåhraeus

Lisa Fåhraeus

Regionansvarig GBG / BI-konsult

Magnus Pettersson

Magnus Pettersson

Partner / BI-konsult

Matilda Lindén

Matilda Lindén

BI-konsult

Mats Strömberg

Mats Strömberg

Process- och metodikansvarig / BI-konsult

Michael Bjelvenmark

Michael Bjelvenmark

Partner / Koncernchef / Försäljningschef

Mina Niknejad

Mina Niknejad

BI-konsult

Monika Mattsson

Monika Mattsson

Traineechef / BI-konsult

Niklas Jönsson

Niklas Jönsson

BI-konsult

Peter Granberg

Peter Granberg

Partner / BI-konsult

Richard Johansson

Richard Johansson

BI-konsult

Rikard Carlsson Stiernspetz

Rikard Carlsson Stiernspetz

BI-konsult

Rozann Mohamed

Rozann Mohamed

BI-konsult

Simon Eklund

Simon Eklund

Fullstackutvecklare

Yvonne Backhans

Yvonne Backhans

BI-konsult

50%

kvinnor (fler är varmt välkomna)

39

är snittåldern hos oss

6%

av vår tid lägger vi på kompetensutveckling

3 år

år sedan vi blev faddervärdar till en BI-kupa