Vilka vi är

För att vara den partner som vi eftersträvar i vår affärsidé, både idag och i framtiden, krävs att våra värdeord Mod, Hjärta och Trovärdighet genomsyrar vår verksamhet och relationer med våra intressenter.

Boka möte
En bild på två BI-konsulter som arbetar på Business Vision.
Glada anställda på Business Vision

VI GÖR DET ENKELT ATT TA BESLUT

Business Vision vill bidra till att fler företag blir datadrivna. Med mod erbjuder vi moderna och smarta helhetslösningar så att våra kunder kan ta upplysta beslut i en komplex vardag. Vi verkar som en trovärdig partner till beslutsfattare i stora och små organisationer. Vi möter alltid våra kunders utmaningar med hjärta! – Med Business Vision är det enkelt att ta beslut.

Vi har varit verksamma inom Business Intelligence och Data Warehouse sedan vår start 1999. Vi eftersträvar positionen som våra kunders partner inom BI och vårt mål är att i nära samarbete med våra kunder skapa lösningar som gör skillnad och genererar värde. Vi är stolta över att jobba tillsammans med några av Sveriges ledande varumärken inom bland annat finans-, fastighets- och industribranschen samtidigt som vi är Guldpartner med Microsoft.

Unika i branschen
På Business Vision tror vi på en bra balans mellan andelen män och kvinnor och är idag extra stolta över att vi har lite mer än 50% kvinnor hos oss vilket är långt över snittet på ca 30% inom tech- och IT-branschen. Vid rekrytering fokuserar vi på kompetens och talang men verkar för en dynamisk arbetsplats avseende kön, ålder och bakgrund. Genom att erbjuda rättvisa lönenivåer och flexibla arbetsvillkor främjar de en balans mellan arbetsliv och privatliv för både kvinnor och män. Vårt engagemang för jämställdhet återspeglas även i vårt ledarskap, där både män och kvinnor har lika möjligheter att utvecklas och ta ansvarande positioner.

Mod

Med mod är vi nyfikna, kreativa, drivna och strävar ständigt att hålla oss i teknikens framkant. Vi vågar utmana oss själva att ekonomiskt, tidsmässigt och kompetensmässigt utvecklas för att ständigt vara relevanta. Vi utmanar kontinuerligt vår affärsmodell för att säkerställa att vi kommer fira betydligt fler jubileer än vårt 20-årsjubileum.

Hjärta

Med hjärta, ödmjukhet och gemenskap i åtanke stöttar vi varandra att göra vårt allra bästa för våra kunder. Vi ser alla våra anställda, för de är det viktigaste vi har. Därför är tydlighet, jämställdhet, utmaningar och glädje i arbetet något vi konstant strävar efter. Vi antar alltid våra kunders utmaningar med hjärta!

Trovärdighet

Vi formar våra egna vägar och utvecklas konstant som företag och de anställda deltar i att styra den utvecklingen. Vi ska vara ärliga i allt vi gör. Vi ska vara ärliga när det kommer till vad vi vill och vad vi känner. Vi ska vara ärliga mot kund och mot varandra för långsiktiga och öppna relationer.

Våra fantastiska medarbetare

Albert Bjelvenmark

Albert Bjelvenmark

BI-konsult

Alma Fredriksson

Alma Fredriksson

BI-konsult

Anders Åkerstedt

Anders Åkerstedt

BI-konsult

Anna Abrahamsson

Anna Abrahamsson

BI-konsult

Anna Back

Anna Back

BI-konsult

Brook Alemayehu

Brook Alemayehu

BI-konsult

Daniel Virta

Daniel Virta

BI-konsult

David Ängheden

David Ängheden

BI-konsult

Delfi Šehidić

Delfi Šehidić

Azure Cloud Developer

Elias Embaye

Elias Embaye

BI-konsult

Elin Möllberg Stiernspetz

Elin Möllberg Stiernspetz

BI-konsult

Elsa Falck

Elsa Falck

BI-konsult

Elvira Nusias

Elvira Nusias

BI-konsult

Erica Hellberg

Erica Hellberg

BI-konsult

Filip Olason

Filip Olason

BI-konsult

Fred Handberg

Fred Handberg

BI-konsult

Isak Hedlund

Isak Hedlund

BI-konsult

Jenny Linnarsson

Jenny Linnarsson

Produktägare Planacy / BI-konsult

Jenny Liss

Jenny Liss

Ekonomichef

Jesper Karlsson

Jesper Karlsson

Cloud developer

Johan Klövstedt

Johan Klövstedt

Partner / Vice VD

Jonas Häggblom

Jonas Häggblom

BI-konsult

Jonas Wennergren

Jonas Wennergren

BI-konsult

Josefin Jerner

Josefin Jerner

BI-konsult

Kalle Fredricson

Kalle Fredricson

Partner / BI-konsult

Kim Eliasson

Kim Eliasson

BI-konsult

Kim Grandell

Kim Grandell

Partner / Vice VD

Lena Gustavsson

Lena Gustavsson

BI-konsult

Linda Löfberg

Linda Löfberg

Marknadskoordinator

Lisa Cunningham

Lisa Cunningham

Partner / VD / Marknadschef

Magnus Pettersson

Magnus Pettersson

Partner / BI-konsult

Marcus Löthman

Marcus Löthman

BI-konsult

Matilda Lindén

Matilda Lindén

BI-konsult

Mats Hedberg

Mats Hedberg

BI-konsult

Michael Bjelvenmark

Michael Bjelvenmark

Partner / Koncernchef / Försäljningschef

Monika Mattsson

Monika Mattsson

Traineechef / BI-konsult

Patrick Asman

Patrick Asman

BI-konsult

Peter Granberg

Peter Granberg

Partner / BI-konsult

Rikard Carlsson Stiernspetz

Rikard Carlsson Stiernspetz

BI-konsult

Rozann Leylani

Rozann Leylani

BI-konsult

Samuel Gadd

Samuel Gadd

BI-konsult

Sebastian Berg

Sebastian Berg

Senior konsult

Sebastian Tapper

Sebastian Tapper

BI-konsult

Simon Eklund

Simon Eklund

Fullstackutvecklare

William Lidholm

William Lidholm

BI-konsult

Yvonne Backhans

Yvonne Backhans

BI-konsult

50%

kvinnor (fler är varmt välkomna)

39

är snittåldern hos oss

6%

av vår tid lägger vi på kompetensutveckling

3 år

år sedan vi blev faddervärdar till en BI-kupa