Plannica

Flera av våra BI-konsulter är Plannica-experter och hjälper er optimera tidigare investeringar genom att integrera Plannica med ert övriga beslutsstöd - för att effektivisera era processer. Kontakta oss för att prata om era möjligheter med Plannica!

Boka möte

Vad är Plannica?

Plannica är ett unikt planeringsverktyg helt integrerat i Microsofts BI-plattform och nyttjar fullt ut den teknologi Microsoft erbjuder sina kunder via Excel, SQL Server, SharePoint och Power BI.

Med Plannica kan flera system för budget-, prognos och personalplanering integreras i er befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att aktuella parter kommer kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta. Med Plannica optimerar vi era tidigare investeringar då verktyget nyttjar mycket av den funktionalitet ni redan besitter i er plattform. Verktyget använder sig av SQL Servers OLAP-arkitektur vilket medför att all inrapporterad data och kommentarer blir tillgängliga i realtid och konsoliderade i dashboards och rapporter.

Azure Databricks

De stora vinsterna med att använda Plannica som sitt budget- och prognosverktyg är att er planeringsprocess blir integrerat i ert övriga beslutsstöd på ett naturligt sätt.


All inrapporterad data lagras i ert datalager och blir direkt konsoliderad, vilket gör att ingen manuell handpåläggning krävs för att ni ska kunna se er planering över hela organisationen direkt i er beslutsstödsportal.

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

Samlar och åskådliggör alla data och aktiviteter till en plattform

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Integrering mot Sharepoint och Power BI

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Kommentarshantering

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

Kommentarshantering där ni enkelt sparar kommentarer på alla skärningspunkter i era modeller

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

Samlar och åskådliggör alla data och aktiviteter till en plattform

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Integrering mot Sharepoint och Power BI

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

Kommentarshantering där ni enkelt sparar kommentarer på alla skärningspunkter i era modeller

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

Samlar och åskådliggör alla data och aktiviteter till en plattform

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Integrering mot Sharepoint och Power BI

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

Kommentarshantering där ni enkelt sparar kommentarer på alla skärningspunkter i era modeller

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss