plannica

Gör era finansiella processer enkla

Nyttja kraften i din befintliga microsoft plattform


Microsoft Azure
Power BI

vad gör plannica?

Med Plannica kan flera system för budget-, prognos och personalplanering integreras i er befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att aktuella parter kommer kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta. Med Plannica optimerar vi era tidigare investeringar då verktyget nyttjar mycket av den funktionalitet ni redan besitter i er plattform.hur?

Med Plannica erbjuder vi ett unikt planeringsverktyg helt integrerat i Microsofts BI-plattform. Plannica nyttjar fullt ut den teknologi Microsoft erbjuder sina kunder via Excel, SQL Server, SharePoint och Power BI.


Plannica använder sig av SQL Servers OLAP-arkitektur vilket medför att all inrapporterad data och kommentarer blir tillgängliga i realtid och konsoliderade i dashboards och rapporter.

varför?

De stora vinsterna med att använda Plannica som sitt budget- och prognosverktyg är att er planeringsprocess blir integrerat i ert övriga beslutsstöd på ett naturligt sätt.


All inrapporterad data lagras i ert datalager och blir direkt konsoliderad, vilket gör att ingen manuell handpåläggning krävs för att ni ska kunna se er planering över hela organisationen direkt i er beslutsstödsportal.

If Skadeförsäkring

"If's lösning med att ha allt integrerat i den finansiella uppföljningen inklusive planering och budgetering i realtid är den bästa lösningen som jag har jobbat med under mina 25 år som chefscontroller. Sedan att vi kunnat bygga inmatningsmallarna i egen regi har gjort att vi fått de exakt så vi vill ha dem."

Plannicas marknadsledande funktioner

Samlar och åskådliggör alla data och aktiviteter till en plattform

Integrering mot Sharepoint och Power BI


Kommentarshantering -

Spara enkelt kommentarer på alla skärningspunkter i era modeller


Eventhantering -

Fångar snabbt upp och visualiserar avvikelser

"Vi sänkte vår ledtid med 66%"

Från ett komplicerat flöde till ett bättre strukturerat och delvis automatiserat flöde. Läs mer om hur Lejonfastigheter fick ner sin ledtid med 66 procent efter att projektet färdigställts.

Boka gärna ett möte med oss för mer information