April 5, 2023

Beslutsstöd och beslutsfattande

Vad är ett beslutsstöd?

Flödet av data ökar ständigt i och med den digitalisering som pågår. Med stora informationsmängder följer även komplexiteten att skapa bra beslutsunderlag. Beslutsstöd är metoder som hjälper till att insamla, bearbeta och presentera stora mängder data som företag sedan kan ha till grund för att enklare kunna fatta gynnsamma beslut. Beslutsfattande är en stor del av det dagliga arbetet i ett företag och för att kunna fatta så strategiska beslut som möjligt krävs det att rätt underlag finns tillgängligt vid rätt tidpunkt. Det är just detta som beslutsstöd bidrar med.

Business Intelligence kanske är ett begrepp du är mer bekant med, den svenska översättningen för det är beslutsstöd. Ibland används även begreppet expertsystem som översättning av begreppet men vi håller oss till beslutsstöd i denna text.  

Varför behövs beslutsstöd?

Företag samlar dagligen in mängder med data, om informationen som insamlas inte bearbetas finns det en risk att den blir oanvändbar. Beslutsstöd omvandlar data till insikter och sammanfattningar som företag kan dra nytta av i sitt beslutstagande. En del beslutsstöd möjliggör även lagring av data från företagens olika system i ett och samma datalager. Läs mer om fördelarna med att ha ett datalager som insamlar data från de olika verksamhetssystemen här. Den data som samlas in förädlas och presenteras sedan för användaren på ett så tydligt sätt som möjligt. Visualiseringsmöjligheterna är många och data som i sin råa form kanske känns abstrakt kan enkelt presenteras som exempelvis nyckeltal eller grafer.

Beslutsstöd stödjer både visualisering av historien, det vill säga vad som har hänt och orsakerna till det, men även visualisering av framtiden- det som förväntas hända. På så vis ges inte bara möjligheten att utvärdera det arbete som redan utförts utan det gör det också möjligt att anta ett mer proaktivt arbetssätt.

Operativt beslutsfattande

Ofta delas företag in i olika nivåer, det är vanligt att det finns en strategisk, taktisk och operativ nivå. Karaktäristiskt för beslut på den operativa nivån är att beslut fattas med en kort tidshorisont, ofta dagligen och flera gånger per dag. Att fatta beslut på den operativa nivån kan vara svårt, dels eftersom beslut behöver tas så pass ofta. Dels eftersom det kan vara svårt att få en bra helhetsbild kring hur respektive beslut påverkar företaget i stort. Operativt beslutsfattande kan underlättas med hjälp av beslutsstöd. Ett exempel skulle kunna vara en anställd som arbetar med försäljning som snabbt kan få en sammanställd nulägesbild av företagets försäljning vilket gör det enklare för den anställde att fatta bättre beslut vid säljtillfället. Därutöver kan beslutsstöd visualisera för anställda på den operativa nivån hur de kan arbeta för att nå verksamhetens gemensamma mål.

Det är av stor vikt för ett företag att fatta rätt beslut i tid, går något fel eller om det plötsligt sker en förändring i marknaden vill man som företag bli informerad om det direkt. Detta är något som beslutstöd möjliggör eftersom de kan varna om det sker avvikelser eller om nya trender identifieras.

Våra erbjudanden för beslutsstöd

Power BI – Interaktiva rapporter och dashboards

Som tidigare nämnt är det viktigt att samla verksamhetens data och visualisera det på ett tydligt sätt för att användaren enkelt ska kunna finna insikter. Hos oss på Business Vision finns konsulter som är experter på att skapa dessa typer av rapporter i det marknadsledande verktyget Power BI.

Power Platform- Effektivisera och automatisera manuella processer

Vi på Business Vision kan hjälpa er att standardisera och automatisera era manuella processer och på så vis skapa ett mer kvalitativt beslutsunderlag. Problemet med data som fylls i manuellt är att dubbletter kan förekomma, data kan vara inkonsistent eller ifylld med fel språk eller format. Inkorrekt data som används i beslutsunderlag kan resultera i ogynnsamma beslut.

Planacy - Budget, prognos och planering

Många företag hanterar budget och prognos manuellt med hjälp av exempelvis Excel, i takt med att företaget växer kan det dock bli svårt att säkerställa kvalitéten och arbetet kan kännas rörigt. Integration mot systemet Planacy är ett av våra erbjudanden som kan hjälpa er att automatisera era budget-, prognos- och planeringsprocesser och således förebygga att inte felaktig finansiell data ligger till grund för era beslut.

E-guide: 5 avgörande områden för en lyckad implementering av Power BI

Vid en implementering av Power BI finns det flera aspekter att begrunda. Beroende på hur er organisation vill använda verktyget inom verksamheten kan arbetssättet och därmed val av licensiering, arkitektur och riktlinjer variera. Vi har därför listat fem olika områden som kommer guida ert val. Ladda ner vår kostnadsfria e-guide!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss