August 25, 2021

Bli ett mer datadrivet och energismart fastighetsbolag

Kraften av visualisering i Power BI

Power BI är marknadens ledande analys- och visualiseringsverktyg från Microsoft, med verktyget ansluts data som gör att interaktiva rapporter och dashboards kan skapas för att erhålla nya insikter. Med Power BI kan företag ta mer välgrundade beslut och samarbeta enklare kring data inom organisationen. Power BI har ett stort ekosystem som gör att användningsområdena är många, verktyget kan implementeras helt skräddarsytt beroende på den unika verksamhetens användarbehov.

Ett högst aktuellt användningsområde för idag, men framför allt i framtiden, är energieffektivisering. Enligt statistik från Energimyndigheten står bostäder och lokaler för närmare 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning, vilket innebär att vi måste effektivisera befintliga bebyggelser för att kunna uppnå uppsatta klimatmål. Enligt en rapport från Energimyndigheten ska energianvändningen minskas med 32,5 procent genom bättre energieffektivitet till 2030. För att lyckas med sin energieffektivisering på ett sätt som håller över tid krävs moderna verktyg som gör det enkelt att tolka, hantera, beräkna och få en klar översikt av sin energidata.

Power BI är ett fantastiskt verktyg för att arbeta med energiuppföljning på ett datadrivet och flexibelt tillvägagångssätt. Verktyget i kombination med maskininlärning ger exempelvis en möjlighet att erhålla prediktiva insikter om framtiden för att kunna fatta mer proaktiva och välgrundade beslut. I Power BI finns även inbyggda “snabba insikter” som nyttjar färdiga och sofistikerade algoritmer för att hitta olika samband i data, samband som kanske tidigare inte var lika tydliga.

Men Power BI består inte endast av snygga rapporter och dashboards som beslut kan fattas ifrån, alla grafiska modeller och tabeller baseras på stora mängder data. Hur samlas egentligen korrekt data in som ska representera verksamhetens verklighet?

En Power BI-rapport

Insamling av rätt energidata

För att göra en användbar analys och undersöka rimligheten i den data vi samlar in, krävs stor mängd och korrekt data från flera olika källor. I praktiken kan det vara ganska svårt att veta hur och från vad all data ska samlas in ifrån, vilket i många fall sätter stopp eller käppar i hjulet för att komma vidare med sin energieffektivisering.

Metry har löst det problemet genom att digitalisera tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart. De samlar in energidata från alla olika sorters datakällor, som exempelvis från smarta och manuella mätare samt från det egna nätbolaget. Metry har hjälpt framgångsrika företag som Rikshem och Vasakronan att samla in rätt energidata.

Vi är partner till Metry och tillsammans kan vi leverera en helhetslösning där Metry samlar in data och vi skapar förutsättningar för att följa upp den på ett datadrivet arbetssätt i Power BI. Som helhetsleverantör inom data och analys kan vi alltid skräddarsy lösningen helt efter era behov!

Lär dig mer i webinaret: Energiuppföljning med Power BI

Nu har vi gett dig en inblick i hur ni skulle kunna arbeta med er energiuppföljning på ett modernt och datadrivet sätt med Metry och Power BI i spetsen. Men vi hoppas att du vill lära dig ännu mer!

I juni höll vi i ett webinar tillsammans med Metry där vi dök ner på detaljnivå och visade bland annat:

- Hur ni importerar data från Metry till Power BI
- Hur ni kompletterar era befintliga fastighetssystem med en modern dataplattform
- Hur ni bygger en enkel dashboard för energiuppföljning
- Exempel på dashboards som andra fastighetsbolag har gjort

Varmt välkommen att titta på webinaret för att lära dig mer om hur ni kan arbeta med energiuppföljning i Power BI! Eller varför inte tipsa kollegan som du tror skulle vilja veta mer om det?

Vi och Metry hjälper er gärna

Vill ni komma i gång med Power BI, testa verktyget på ett specifikt uppföljningsområde eller kanske utbilda era anställda inom verktyget? Våra BI-konsulter är experter inom Power BI och har inte bara förmågor att bygga interaktiva rapporter baserat på er energidata, utan de är även specialister på att lära er verktyget på ett sätt som håller över tid. Hör av er till oss om ni vill prata om era specifika behov, vi hjälper er!

Om ni är sugna på att börja samla in data med Metry så kan du kontakta gänget på Metry som hjälper er vidare.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss