November 25, 2021

Den nya operativa ledningens BI-prognos för 2022

Den 1 november tillträdde den nya operativa ledningen för Business Vision Consulting med Lisa Cunningham som VD samt Johan Klövstedt och Kim Grandell som Vice VD. Kim Grandell tillträdde även som VD och Johan Klövstedt som Vice VD för det nystartade bolaget Business Vision Services, som kommer att fokusera på Business Visions egenutvecklade produkter och tjänster. Den nya ledningen har ägnat det senaste halvåret åt att planera och förbereda för hur bolaget ska leverera helhetslösningar och support på ett mer effektivt och hållbart sätt. Läs om deras tankar och satsningar inför 2022 i intervjun nedan.

Vad är era tankar kring marknaden för 2022?  

Det är märkbart att det finns en större efterfrågan att förflytta till molnet och att allt fler kunder blir mer redo att satsa på framtidssäkrade molnlösningar. Marknaden 2022 skapar även större möjligheter för små bolag att investera i BI. Med skalbara PaaS och SaaS-tjänster behövs inte samma finansiella muskler för att samla in, analysera och erhålla nya insikter från verksamhetens data. Det ska bli spännande att fortsätta hjälpa stora bolag, men också ännu fler små bolag, i sin resa till att bli mer datadrivna, säger Lisa Cunningham.  

Det är väldigt intressant att se att allt fler börjar anamma Azure Integration Services och bli redo för nästa steg när det gäller konsumtionen av den integrerade data. Flera visar intresse för att bygga egna APIer med egna informationsmodeller för att stödja många olika former av konsumenter, säger Johan Klövstedt.  

Med vår långa erfarenhet av beslutsstöd har vi genom åren byggt upp starka kundrelationer inom flera branscher och idag märker vi en ökad aktivitet kring hållbarhet. Det går i linje med våra egna värderingar och det ligger oss nära om hjärtat att hjälpa flera kunder med hållbara och långsiktiga helhetslösningar, säger Kim Grandell.  

Har ni fastställt någon ny strategi inför 2022?

Vi har bland annat vässat hela vår leveransstrategi vilket vi tror kommer medföra en mer effektiv leverans och en högre kapacitet gentemot våra kunder. Strategin ämnar att kontinuerligt säkerställa rätt kompetenser och resurser för kunden, men även för en hållbar work-life balance hos våra anställda, och det tror vi att våra nya leveransteam kommer att uppfylla, säger Lisa Cunningham.  

Kopplat till Business Visions interna satsningar kommer vi fortsätta att stärka våra kompetenser, numera med hjälp av nya mentorskap där varje enskild anställd har tilldelats en senior mentor för att kontinuerligt utvecklas, få stöttning och följa upp sina prestationer. Vi har även vertikaler som arbetar bredare vilket innebär att alla alltid har möjlighet att bredda sin kompetens genom interna utbildningar, diskussionsforum och partnerutbildningar, säger Johan Klövstedt.

Vi kommer fortsätta att vara en komplett och innovativ partner för våra kunder inom data & analys. Rent konkret innebär det att vi ständigt arbetar med våra erbjudanden, kompetensutveckling och strategiskt med våra partners. Vi investerar ideligen i affärsutveckling och våra erbjudanden, det är viktigt för oss att vi hela tiden kan leverera en bredd, säger Kim Grandell.  

Kim Grandell, Lisa Cunningham och Johan Klövstedt

Microsoft öppnade nyligen sitt första hållbara datacenter i Sverige, vad är era tankar kring det?

Det är otroligt spännande att Microsofts svenska datacenter drivs av 100% förnybar energi och bygger på Microsofts hållbarhetsinvesteringar som gjorts de senaste åren, vilket innebär att datacentret är det mest avancerade och hållbara. Som guldpartner till Microsoft är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder att placera sin data där, säger Lisa Cunningham.  

Vi utvecklar redan en hel del projekt för att hjälpa våra kunder kring hållbarhet. Microsofts nya datacenter innebär att det blir ännu lättare för oss att stötta kunderna i sin hållbarhetsresa eftersom efterfrågan på att placera sin data lokalt är stor. Att flytta sin data från egna servrar till molnet bidrar till ett mindre klimatavtryck, är energieffektivt och öppnar upp för användning av ny teknik som exempelvis AI och IoT, som i sin tur skapar möjligheter för hållbara affärsmodeller, säger Kim Grandell.  

Microsofts arbete kring Compliance och Data Residency är viktigt för att kunder skall känna att deras data handskas på säkra sätt. Utöver det är det mycket bra att Microsoft kan leverera redundans på flera nivåer, inom Sveriges gränser. Att möta kundens krav på Compliance, Data Residency och geografisk redundans för lösningar i Azure har precis blivit mycket lättare i och med Microsofts satsningar i Sverige, säger Johan Klövstedt.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven 2022? Boka gärna in ett möte med oss HÄR där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just er. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss