May 23, 2024

Det datadrivna fastighetsbolaget och Microsoft Fabric

Under de senaste 20 åren har vi på Business Vision arbetat med flera av Sveriges största fastighetsbolag. Gemensamt för alla dessa bolag har varit viljan och strävan efter att bli mer datadrivna. Detta har varit nödvändigt för att stödja det decentraliserade beslutsfattandet som förvaltare, projektledare och uthyrare inom fastighetsbolagen använder sig av.

Fastighetsbolagens steg mot en mer datadriven organisation

Fastighetsbolagens första steg inom Business Intelligence (BI) brukar vara fokuserat på att stötta affärsanvändare, särskilt inom ekonomisk förvaltning. Detta inkluderar uppföljning av hyreslägen, driftresultat, projektuppföljning och planeringsprocesser - både finansiella, projektbaserade och framtida hyreslägen. Dessa BI-stöd utvecklas ofta till branschanpassade applikationer som kombinerade BI med planeringsstöd och inkluderade vissa data warehouse-lösningar.

Den initiala lösningen med BI-applikationer fungerar ofta bra som ett första processtöd för den ekonomiska förvaltningen. Men när fastighetsbolagen vill ta nästa steg, blir det tydligt att den teknologiska utvecklingen har sprungit förbi dessa BI-applikationer, exempelvis:

Utökade analysmöjligheter
För att möta behovet av mer avancerad analys krävs en modern BI-plattform som Power BI, istället för kostsamma vidareutvecklingar av befintliga BI-applikationer.

Förbättringar av planeringsprocesser
För att kontinuerligt förbättra de olika planeringsprocesserna behövs ett modernt planeringsverktyg med inbyggd konfigurerbarhet, snarare än kundanpassningar av en BI-applikationer.

Hantering av mer data och strömmande data
För att stödja den tekniska förvaltningen finns ett behov av en modern data- och integrationsplattform. De begränsade datawarehouse-stöd som BI-applikationerna erbjuder räcker inte till för dessa behov.

Behovet av en moden dataplattform

Ett andra steg i fastighetsbolagens resa mot att bli datadrivna drivs ofta från deras IT-avdelning. Önskan brukar vara att samla all data om fastigheterna och strukturera den i form av en digital tvilling. Dessa projekt har ofta ambitiösa mål men saknar tydliga krav från affärsanvändarna, vilket i många fall leder till att investeringarna inte ger någon tydlig nytta för beslutsfattarna i fastighetsbolagen. Eftersom BI-applikationernas datawarehouse är inte optimal att fungera som den tekniska plattformen för dessa IT-investeringar, så väljs istället olika varianter av Data-Lake plattformar, IoT-plattformar eller digitala tvillingsapplikationer. Resultatet blir olika informationsöar där vissa drivs av verksamheten och andra av IT.

För att maximera nyttan av dessa IT-investeringar krävs en affärsdriven plattform för data och analys. Microsofts senaste erbjudande inom detta område är Microsoft Fabric, som är unikt eftersom det är utformat utifrån affärsanvändarnas behov. Grundkonceptet bakom Microsoft Fabric kan sammanfattas enligt följande:

Microsoft Fabric är en allt-i-ett-analyslösning för företag som omfattar allt från data engineering till data science, realtidsanalys och business intelligence.

Microsoft Fabric samlar nya och befintliga komponenter från Power BI, Azure Synapse och Azure Data Factory i en enda integrerad miljö. Dessa komponenter presenteras sedan i olika anpassade användarupplevelser.

Med Microsoft Fabric ser vi en möjlighet att återvinna tidigare IT-investeringar hos fastighetsbolagen och öka samarbetet mellan affärsanvändare och IT. Detta samarbete är avgörande för att fastighetsbolagen ska kunna ta nästa steg mot att bli fullt ut datadrivna.

E-guide: Det datadrivna fastighetsbolaget

I vår senaste e-guide ”Det datadrivna fastighetbolaget” utforskar vi hur den tekniska förvaltningen och den ekonomiska förvaltningen inom fastighetsbolag kan effektiviseras och bli mer datadrivna. Genom att integrera datadrivna metoder och verktyg kan företag inom fastighetsbranschen öka sin operativa effektivitet, minska kostnader och fatta strategiska beslut baserade på fakta och insikter.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss