April 29, 2024

Effektivisera era planeringsprocesser med Planacy och Excel

Syftet med detta blogginlägg är att lyfta några av de funktioner som finns tillgängliga i Planacy för rapportering och avstämning, både i Planacy och Excel. Vi kommer också att förklara hur Excel kan användas som en smidig integrationslösning med Planacy.

Visualisering i Planacy

I Planacy finnas i huvudsak två sätt att visa visualiseringar:

1. Genom en inbäddad visualisering från Power BI (Tableau och Qlik fungerar också).

2. Genom en visualisering av befintlig mall data med hjälp av Planacy’s eget stöd för analys.

Detta går att applicera på fler olika nivåer:

1. Per scenario för att visa övergripande visualiseringar för t.ex. intäkter och kostnader

2. Per process för att få ut en resultaträkning eller annan uppställning för valda entiteter

3. Per mall för att visa en graf över utvalda KPI:er för en entitet

4. Per rad i mall för att lägga in länk till rapport med transaktioner och/eller faktura

Excel add-in

Numera ingår Planacys Excel add-in i licenskostnaden för Planacy och att alla nya kunder får direkt tillgång till ett enkelt sätt att koppla samman Planacy med Excel. Installation sker centralt i er organisation eller lokalt på enskild PC och ger tillgång till en meny i Excel.

Kommunikationen med Planacy sker via API:er, både för import och export av data. Detta säkerställer att data hanteras på ett säkert sätt och skickas i korrekt format, med rätt behörigheter enligt den behörighetsstruktur som finns i Planacy.

Export till Excel

Det är möjligt att hämta transaktioner, kommentarer och resultat från definierade drivrutiner från Planacy till Excel. Transaktionsdata utgör informationen som finns i Planacy, såsom prognosdata eller referensdata, och det går att komplettera den med dimensioner som konto och/eller organisation för att få ur den data som önskas.

Resultatet som hämtas från Planacy återges i en tabell i "råformat", vilket speglar hur informationen är strukturerad i Planacy.

Exempel på ett prognosdataset från Planacy för P1 2024.

Efter att ert data hämtas ut i detta format går det enkelt att skapa en pivottabell eller bygga vidare och skapa visualiseringar som ni kan använda för vidare analys.

Exempel på en pivottabellbaserat på transaktionsdata från Planacy med viss enklare formatering.

Om det är så att prognosdatasetet inte finns uppsatt i Planacy går det att skapa upp drivare som returnerar det data ni önskar använda i Excel. vilket ger ökad flexibilitet i vilken typ av data ni kan få ut från Planacy. Det är också så att inmatningen som sker i Planacy enkelt kan uppdateras i Excel så att siffror inmatade eller ändrade i Planacy slår direkt.

Import till Planacy

Planacy Excel add-in kan också användas för att skicka data till Planacy för att underhålla strukturer manuellt eller läsa in data som kan användas i processerna.

Ett område som detta ofta används inom är när data för HR-modulen skall förberedas med data årligen inför ett nytt scenario. Det finns också möjlighet att manuellt läsa in data manuellt för det som inte finns tillgängligt i affärssystem eller datalager.

För att läsa in data till Planacy används Excel add-inet att ta fram en mall i det format som Planacys API:er kräver och därefter skickas data till Planacys ”stagetabeller”, dvs. ett försteg där data landar innan det laddas in i Planacy.

När data från Excel är skickat till Planacy görs själva inläsningen manuellt i Planacys administrationsgränssnitt.

Med inläsning från Excel till Planacy får vi därmed en kedja som ser ut såhär:

Genom denna sekvens går det att verifiera inläsningen av data i varje steg och hantera eventuella fel, såsom format fel eller att dimensionsvärden inte stämmer överens med det som redan finns upplagt i Planacy. Om det går fel går det enkelt att göra nödvändiga justeringar och köra om. Först när allt går bra kommer data att laddas över till dataseten i Planacy.

Vill du veta mer?

Vi höll nyligen ett webinar där vi pratade om hur ni kan effektivisera era planeringsprocesser med Planacy och Excel. Vi visar de fördelar som kommer med att använda Planacys Excel-add in och visa hur ni enkelt kan mata in data i Planacy och sedan överföra den till Excel för fortsatt analys. Se webinaret i efterhand!

Sammanfattningsvis

Planacy är ett intuitivt och anpassningsbart verktyg för inmatning, som tillsammans med BI ger ökad flexibilitet till er budget, prognos och planering. Med Excel add-in adderas ytterligare en dimension av användning, där Excel kan användas för vidare analys och underhåll av data vid behov.

Vi på Business Vision tycker att Planacy's Excel add-in passar väldigt fint ihop med deras lösning och ger ett säkert, användbart sätt för varje verksamhet att stämma av data, skapa rapporter, göra analyser eller uppdateras strukturer och referensdata på ett säkert och kvalitetssäkrat sätt.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss