November 30, 2021

Effektivisera mera med Power BI och Power Apps

För att kunna hänga med i digitaliseringsresan som ständigt pågår är det viktigt att det är enkelt att visualisera och hantera data. Att göra det på ett smidigt sätt innebär att verksamheten kan samla in och nyttja ännu mer data, det leder i sin tur till att processer kan förenklas och automatiseras. Power BI och Power Apps är två kraftfulla verktyg från Microsoft för att hantera och visualisera verksamhetens data. Nedan kommer vi beskriva styrkorna med respektive verktyg och förklara vinsten med att kombinera dessa.  

Styrkorna med Power BI

I takt med att verksamheter blir alltmer datadrivna ökar också vikten av att ta vara på den guldgruva med data som generas. Att hantera informationen på rätt sätt och göra den lättillgänglig är nyckeln för att kunna ta välgrundade affärsbeslut. Hur gör man det på ett användarvänligt vis och på ett sätt som håller över tid? Jo, med hjälp av det kraftfulla analys- och visualiseringsverktyget, Power BI.

Med Power BI hämtas data från verksamhetens olika system, informationen kan därefter sammanställas och visualiseras i tilltalande och interaktiva rapporter. Verktyget hjälper din organisation att samla in och tolka data vilket gör att tidskrävande arbetsuppgifter som att manuellt sammanställa informationen i exempelvis Excel, inte längre behövs. Är du dessutom redan användare av Microsofts olika verktyg blir startsträckan för att komma i gång med Power BI mycket kort eftersom gränssnittet ligger i linje med Microsofts design.

Power BI är ett lätthanterligt och intuitivt verktyg vilket gör det enkelt för dig som användare att utforska, filtrera och granska din data på detaljnivå. Du behöver inte vara tekniskt kunnig för att arbeta i Power BI och du kan enkelt dela rapporterna med dina kollegor, antingen genom Power BI Services eller i mobilen via en app. Det är dessutom en prisvärd lösning med flera val kring licensiering för att passa både stora och små organisationer.

Styrkorna med Power Apps

Tänk dig att kunna skapa egna applikationer som automatiserar och effektiviserar valda arbetsprocesser utan att ta hjälp av en utvecklare eller en IT-avdelning. Det är faktiskt möjligt! Med hjälp av Power Apps kan enkla appar för exempelvis semesteransökningar, projektanmälningar, uppföljning av hållbarhetsmål eller inmatning av nyckeltal skapas. Det är helt enkelt fantasin som sätter stopp för vad som är möjligt.

Med hjälp av olika s.k. connectorer och ett vad-du-ser-är-vad-du-får GUI (Graphical User Interface) förenklar Power Apps uppbyggnaden av skräddarsydda applikationer – du behöver med andra ord inte skriva kod för att skapa appar. Utvecklingsmiljön i Power Apps gör det även möjligt att koppla appar till både online och on-premisedatabaser såsom SQL Server samt underliggande dataplattformar som Microsoft Dataverse. Via dessa applikationer kan användaren hantera data genom att både läsa från och skriva till databaser.

Power Apps går dessutom att koppla samman med Power BI, vilket enligt oss är en marknadsledande kombination.  

En kraftfull kombination

Att Power BI och Power Apps förenklar hanteringen av verksamhetens data är ett faktum, men vad händer egentligen om vi kombinerar verktygen? Är det möjligt att arbetsprocesser kan effektiviseras ännu mer? Svaret är ja, kombinationen är otroligt kraftfull och vi har valt att lyfta de två främsta fördelarna.

1. Tillgängligheten

Power BI gör det möjligt att koppla upp sig mot flertalet olika datakällor, modellera, transformera, importera och visualisera data. Om du däremot behöver göra nya eller ändra i befintliga inmatningar måste det utföras i andra program som exempelvis Excel eller via en tabell i en databas. Är du då van vid att göra inmatningar i samma verktyg som i exempelvis Excelrapporter kan avsaknaden av den möjligheten kännas frustrerande. Det är här som Power Apps kommer in som räddaren i nöden!  

Genom att koppla en Power App till Power BI går det att göra inmatningar utan att behöva lämna din Power BI-rapport. Dina justeringar skrivs då direkt tillbaka till den underliggande källan och hämtas upp av Power BI. Om Power BI har en så kallad ”direct query” till källan blir dina ändringar synliga i realtid. Det innebär mindre krångel att behöva växla mellan olika system och en ökad tillgänglighet där möjligheten finns att både mata in och analysera allt på ett och samma ställe. Justeringar av exempelvis prognoser kan göras direkt under ett möte och resultat blir synligt på nolltid.

2. Kvalitetssäkrat

Att kunna kvalitetssäkra data som inte kommer från underliggande affärssystem är en viktig pusselbit i arbetet för att bli en mer datadriven organisation.  Genom att nyttja möjligheten att använda Power Apps som ett gränssnitt för användare att skriva tillbaka värden till ett datalager i stället för att nyttja exempelvis Excel, medför även att alla ändringar och justeringar kan loggas. Med hjälp av en skicklig utvecklare inom Power Apps är det även möjligt att skräddarsy funktioner för att kunna säkerställa krav på datakvalitet. Drop-down menyer kan exempelvis populeras med värden från er masterdata och krav på format kan appliceras. Användarna för därmed hjälp och styrning vid inmatning och processen blir kontrollerad samt kvalitetssäkrad.

Om du vill lära dig ännu mer...

Nu har du fått ett litet smakprov på varför Power Apps och Power BI är ett vinnande koncept, men om du vill få reda på ytterligare utstickande egenskaper och hur dessa fungerar i praktiken så har vi något passande för dig. I oktober arrangerade vi ett how-to webinar: Power BI och Power Apps - Ett vinnande koncept, där demonstrerade vi ett riktigt exempel från verkligheten. Som tur är spelades webinaret in och du kan ta del av del nu i efterhand.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss