November 4, 2021

En komplett livscykel i Power BI – från utveckling till produktion

Många verksamheter har som mål att skapa rapporter som ska användas för beslutsstöd i organisationen, men tycker det är svårt att skapa en bra process för acceptanstester och utveckling av innehåll innan rapporterna ska distribueras till slutanvändare.

Så hur sätter man upp en strukturerad process för att kunna kvalitetssäkra sina Power BI-rapporter innan de når slutanvändaren? I den här bloggposten beskrivs två vanliga scenarion och hur en ny och modern funktion kan göra livscykeln komplett.

Scenario 1 – En arbetsyta och app

I det här scenariot finns en dedikerad arbetsyta där utvecklare arbetar tillsammans med superusers och produktägare för att ta fram en eller flera rapporter. Det blir en iterativ process där utveckling och acceptanstest går hand i hand. Utvecklingen av rapporterna sker i Power BI Desktop för att sedan publiceras upp till Power BI Services, där superusers och produktägare kommer åt rapporterna via arbetsytan för att testa både innehåll, utseende och användarvänlighet. När rapporterna är testade och godkända, distribueras de via arbetsytans app till de berörda slutanvändarna.

Här går det att välja mellan två olika upplägg. Det första är att man endast skapar appen och distribuerar till slutanvändaren när samtliga rapporter är skapade och acceptanstestade, men är det många rapporter kan slutanvändaren får vänta länge. Det andra upplägget kan då vara en bättre lösning, där distribueras rapporter allteftersom – när en rapport är klar läggs den till i appen.

De här uppläggen kan passa bra om det är ett lite mindre projekt, där inte alltför många är involverade i utveckling och test. Men det kan vara svårare att få en övergripande bild över vilket innehåll som är färdigutvecklat samt att det finns en risk att innehåll som inte är testat och godkänt når slutanvändaren av misstag.

Scenario 2 – Två arbetsytor och en app för respektive arbetsyta

I det andra scenariot finns två olika arbetsytor som har två olika syften – en för utveckling av innehåll med tillhörande app som används för acceptanstest av innehållet och användarvänligheten, samt en för produktion med tillhörande app som används för att distribuera slutresultatet av rapporterna till slutanvändaren. Här är det bra att ha en plan för vilka som ska ha åtkomst till arbetsytan för respektive app, ett exempel kan du se i bilden nedan:

Ett exempel för vilka som har åtkomst till arbetsytan för respektive app.

Om det skulle vara så att det är flera utvecklare som ska producera rapporter skulle det kunna underlätta samarbetet mellan utvecklarna att även ha en arbetsyta som är dedikerad till just utveckling. Då kan det vara bra att utse en utvecklare som ansvarar för att publicera de rapporter som är redo för acceptanstest till arbetsytan för test samt uppdatera tillhörande app.

Det här upplägget är bra eftersom det gör det möjligt att testa appen innan den når slutanvändaren, dock kräver det en del manuellt arbete. När rapporten väl är redo att ta ett steg framåt i processen, måste den öppnas i Power BI Desktop för att sedan publiceras till arbetsytan för acceptanstest eller produktion.

En ny och modern funktion - Deployment Pipelines

Finns det ett ännu smidigare sätt att arbeta med utveckling, test och produktion i Power BI? Ja, det gör ju det! Nämligen något som kallas för Deployment Pipelines. Det är en relativt ny funktion som gör det möjligt att skapa en komplett livscykel i Power BI Services – från utveckling till produktion. Det tacksamma är att funktionen har ett mycket användarvänligt och intuitivt gränssnitt som gör processen enkel att följa.

Med deployment pipelines får ni en tydlig översikt över hela processen och om innehållet i respektive miljö är synkat eller inte eftersom utveckling, test och produktion är länkade. Ni får mer kontroll och det blir lättare att se vilka rapporter som är färdigutvecklade och vilka som kräver mer utveckling.

I stället för att skapa en arbetsyta för respektive miljö, behöver du endast skapa en arbetsyta som du kopplar till din deployment pipeline. Låt oss säga att du behöver de tre olika miljöerna, då kanske du startar med en arbetsyta avsedd för utveckling och tack vare att den kopplas till din pipeline kan du med ett enkelt knapptryck skicka vidare dina rapporter, dataset och dashboards till test. Du behöver alltså inte skapa en testarbetsyta och du behöver heller inte publicera om rapporten, när du trycker på knappen skapas en testarbetsyta upp per automatik och innehållet som finns i din arbetsyta för utveckling kopieras över och placeras även i test. Du kommer direkt se att utveckling och test är synkade, den gröna symbolen mellan miljöerna indikerar att allt innehåll stämmer.

Är det så att du inte är redo att skicka över allt innehåll från utveckling till test eller från test till produktion? Inga problem, då kan du vara selektiv och endast välja ut de rapporter och dashboards som är redo för test eller slutanvändare. I det här fallet kommer det inte vara en grön symbol mellan miljöerna, utan ett orangefärgat kryss. Det betyder inte att det har gått fel utan är enbart till för att göra dig uppmärksam på att miljöerna inte är synkade till 100%, det går då att jämföra miljöerna och se exakt vad det är som skiljer dem åt. På det sättet går det snabbt och enkelt att identifiera om det har skett en ändring i en rapport eller om det är en ny rapport som har skapats.

Behörigheter och inställningar i de olika arbetsytorna och apparna kopieras inte över, men det är meningen. Eftersom de olika miljöerna har olika användningsområden ska de inte ha samma behörigheter och inställningar, det fungerar likadant som i scenario 2. Åtkomsten till pipelinen ska också vara begränsad eftersom inte alla ska kunna skicka över innehåll mellan miljöerna, det ska vara extra begränsat att kunna skicka över till produktion eftersom den arbetsytan är kopplad till appen som slutanvändaren använder.

Den 15 december 10:00 kommer vi hålla i ett webinar för att demonstrera Deployment Pipelines för att skapa förståelse för hur funktionen fungerar i praktiken. Låter det intressant? Läs mer om webinaret och anmäl dig HÄR.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss