March 5, 2023

Generera värdefulla insikter från IoT-data

Vad är Internet of Things (IoT)?

IoT (Internet of Things eller sakernas internet) är ett samlingsbegrepp för tekniker och produkter som kan styra föremål över internet. IoT är enheter som kopplar upp sig till internet och kan både skicka och ta emot information från sensorer, mjukvaror och andra enheter eller system. Typiska exempel på sådana enheter kan finnas i hemmet så som lampor, larm och robotdammsugare och dessa kan helt enkelt styras från en annan plats. Mängden uppkopplade enheter ökar och IoT är inte bara smidigt för att göra vardagen lättare för privatpersoner utan det kan också hjälpa oss att förbättra och effektivisera processer i samhället i stort. Det öppnas en helt ny värld av möjligheter genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera. Med hjälp av IoT-data kan verksamheter bli mer lönsamma, konkurrenskraftiga, effektiva och minska sina risker. Vidare kan IoT-data hjälpa både företag och samhälle att bli mer hållbara. Detta exempelvis med hjälp av uppkopplade sensorer på elmätare som samlar in stora mängder IoT-data vilket i sin tur ger oss möjligheten att analysera och optimera verksamheter.

Nya datakällor kan kräva nya tjänster och verktyg

Då det blir vanligare att intressanta datakällor inte är i strukturerat format som till exempel data från sensorer, behövs tillgång till nya tjänster och verktyg för att kunna hantera dessa ändamålsenligt. Sensorer kan samla in olika former av stimulanser från omvärlden och dessa registreras av sensorn och kan sedan vidarebefordras till de system som behöver informationen. Vanliga signaler som kan mätas med sensorer är temperatur, luftfuktighet, avstånd och tryck. Det blir exempelvis allt vanligare att byggnader förses med sensorer för att kunna optimera energiförbrukning eller övervaka byggnadens faciliteter på distans. Det finns många användningsområden för IoT inom olika branscher.

Beräkningar flyttar närmare sensorerna

En trend inom IoT som förespås bli vanligare de kommande åren är att mer kraftfulla beräkningar och analyser kommer ske närmare sensorerna. Med hjälp av lokalt installerade IoT edge-enheter kan tjänster som maskininlärning nyttjas utan de tidsfördröjningar som sker när data skickas fram och tillbaka till molnet. En självkörande bil behöver exempelvis kunna stanna omedelbart om sensorerna registrerar ett hinder, där millisekunder kan vara avgörande för att undvika en olycka. Dessa enheter medför även att analyser av data kan ske lokalt vilket kan begränsa mängden data som sedan skickas för lagring och vidare hantering i molnet. Vid en kameraövervakning är relevant data ofta den som faktiskt visar en avvikelse och det är denna information som bör lagras. Andra användningsområden för edge-enheter är säkerhetsaspekter där organisationer under vissa förutsättningar inte vill att data ska lämna deras fysiska miljö men ändå vill nyttja möjligheterna med molnet

En integrationsplattform kan styra sensorer

För att kunna övervaka och styra IoT edge-enheter och sensorer samt hantera den data som skickas mellan sensorerna och lagringsutrymmet på ett kontrollerat sätt, kan en integrationsplattform nyttjas. Med hjälp av moderna verktyg för processflöden kan man skräddarsy lösningar anpassade för olika scenarion. En integrationsplattform kan exempelvis användas för att styra och uppdatera edge-enheter. Ett annat exempel för användning av en integrationsplattform inom IoT är hantering av “varm” och “kall” data, där exempelvis ny data kontinuerligt ska skickas till ett flöde för analys och lagring medan äldre data efter en tid förlorar sin relevans och behöver förflyttas till en mindre kostsam lagringyta.

E-guide: Mer effektiv datainsamling i molnet

I vår e-guide djupdykter vi fler fördelar med en central integrationsplattform och mycket mer. Ladda ner guiden kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss