February 22, 2022

Inget Business Vision utan work-life balance

Business Visions signum som företag är den familjära och trygga stämningen, här finns det en gemenskap där vi alltid ser, hjälper och lyfter varandra med en genuin omtanke. För att värna om den kulturen och om alla medarbetares välmående krävs ett gediget och kontinuerligt arbete. Våra anställda är det viktigaste vi har och att våra medarbetare mår bra är a och o för en hälsosam och långsiktigt hållbar arbetsplats.

Mitt namn är Annelie Bergman, jag kombinerar rollen som HR-chef och BI-konsult på Business Vision och har snart arbetat i hela 15 år på företaget. Som HR-chef har jag en betydande roll för att varje medarbetare ska känna sig sedd, behövd och må bra. För att säkerställa det arbetar vi dagligen med att eftersträva work-life balance på Business Vision. I den här bloggposten kommer du att få en inblick i hur vi på Business Vision arbetar med just work-life balance för att vara den hälsofrämjande arbetsplats som vi vill vara.

Business Visions arbete för en hållbar beläggning

Work-life balance är extra viktigt när det kommer till konsultbranschen, där BI-konsulter ofta arbetar med leveranser efter deadlines. För att medarbetarna på Business Vision ska må bra och ha ett långvarigt arbetsliv, är ett kontinuerligt och gediget arbete kring work-life balance avgörande.

Varje månad har samtliga medarbetare kontinuerliga avstämningsmöten. Mötena är till för att ge alla medarbetare en möjlighet att kunna reflektera över sin allmänna arbetsbelastning och trivsel där min roll som HR-chef verkar som ett bollplank och en inlyssnande part.

För att vidare säkerställa en hållbar beläggning ingår alla medarbetare i ett team som har veckovisa möten där alla inom teamet kan hjälpa varandra. På Business Vision är ingen konsult ensam i sin leverans utan kollegor inom och utanför teamet går alltid att nå, i företagets diskussionsforum går det snabbt att få hjälp när man stöter på en teknisk utmaning. Tillsammans har alla konsulter på Business Vision över 150 års erfarenhet!

Som ett komplement till veckovisa och månadsvisa avstämningar följs även komptimmar upp för att säkerställa att det verkligen råder en work-life balace för medarbetarna.

Kommunikationen en viktig faktor

Inte minst under pandemin har kommunikationen varit en grundläggande byggsten för att bevara work-life balance och känslan av samhörighet. Microsoft Teams är Business Visions kommunikationsverktyg där det sker en ständig aktivitet i olika forum. Viktig medarbetarinformation släpps dock enligt ett förutbestämt mönster för att inte skapa en onödig stress kring informationsdelgivning. På Business Vision är det prioriterat att konsulterna ska kunna ta del av viktig information när de själva önskar och inte bli avbrutna i sitt arbete.

För att bibehålla gemenskapen och den fina företagskulturen publiceras regelbundna incheckningsfrågor och ”Veckans high-five” digitalt via Teams. Här delar medarbetarna med sig av exempelvis veckans höjdpunkt och uppmärksammar varandra för något de har gjort i enlighet med värdeorden: MOD, HJÄRTA och TROVÄRDIGHET.

Veckans high-five på Business Vision

Sist men inte minst går månadsvisa företagsmöten av stapeln där alla i ledningsgruppen delar med sig av vad som är aktuellt inom deras ansvarsområde. Att känna sig inkluderad även kring företagets riktning har identifierats som viktigt för medarbetarna.

Hur mår våra medarbetare

Pulsmätningar är en återkommande aktivitet på Business Vision, varje fredag fyller alla medarbetare i en enkät med frågor om hur den gångna veckan har upplevts vad gäller känslan inför en ny arbetsdag, arbetsbelastning, fysisk arbetsmiljö och relation till kollegor och kunder.

Eftersom arbetsuppgifterna ofta kräver en hög koncentration är det extra betydelsefullt att erbjuda och uppmuntra positiva avbrott som fysiska aktiviteter. På Business Vision arrangeras det alltifrån stegutmaningar till digitala yogapass och i en motionshall som nyttjas en gång per vecka är ingen träning är den andra lik, här varvas det mellan att spela innebandy, basket, badminton eller utöva cirkelfys.  

Förmåner också en del av Work-life balance

För att bibehålla en fungerade balans mellan jobb och fritid erbjuder Business Vision förmåner. Konferensresor arrangeras två gånger per år för att umgås och skapa nya minnen tillsammans. Att känna en samhörighet och det som kallas ”psykologisk trygghet” med sina kollegor är viktigt för att våga vara modig i sitt dagliga arbete.

Business Visions friskvårdsbidrag och vårdförsäkring innebär att medarbetarna kan vara proaktiva kring sin hälsa, men att kvalificerad vård också finns tillgängligt vid behov och möjlighet till att snabbt få hjälp av en naprapat.

På Business Vision erhåller alla medarbetare en pensionsförsäkring, föräldraförmån, 6 veckors semester (när man jobbat i 2 år) och möjlighet till löneväxling. Att känna en trygghet inför framtiden och förändrade livssituationer är viktiga faktorer som påverkar yrkeslivet.  

Sist men inte minst erbjuds det gemensamma frukostar och AWs titt som tätt, på Business Vision värdesätts sociala interaktioner för det finns en insikt om hur värdefulla dessa är.

Sammanfattningsvis är work-life balance en avgörande byggsten på Business Vision för att varje medarbetare ska få rätt förutsättningar för att bibehålla sin motivation och få tid för återhämtning. Balansen mellan arbete och privatliv är a och o för en hälsofrämjande arbetsplats. Work-life balance tangerar också i linje med Business Visions varma och gemytliga företagskultur – att varje individ mår bra är kärnan för att vår verksamhet ska fungera.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss