February 2, 2023

People analytics - Fördelarna med datadriven HR-analys

I takt med den digitala utvecklingen har HR förändrats som funktion och går mot en mer strategisk partner i verksamheten. Begreppet People Analytics, eller HR-analys blir mer och mer relevant. Syftet med HR-analys är att göra mer djupgående analyser på personaldata för att få ut insikter baserad på fakta, för en djupare förståelse om företagets medarbetare. Fördelarna med People Analytics och HR-analys är många och i detta blogginlägg kommer vi att dyka ner i några av dessa för att hjälper er att fatta affärsmässiga och faktabaserade beslut.

Spar tid med datadriven HR-analys

Att ta välgrundade och faktabaserade beslut baserat på data är någonting som många företag vet är viktigt. Trots att många företag idag arbetar datadrivet och att dataanalys är en naturlig del inom många områden i verksamheten finns det områden som halkat efter. Vi ser att det är hos HR-avdelningen det datadrivna arbetet i stor utsträckning saknas. HR-analyser görs idag ofta manuellt och HR lägger mycket tid på att samla in och strukturera data manuellt i Excel, vilket både är tidskrävande och ineffektivt. Med systemstöd för HR-analys kan den värdefulla tiden istället läggas på insiktsgenerering och att optimera processer för att affärsmålen ska nås snabbare och effektivare.

Hur kan Business Intelligence appliceras på HR-analys?

Business Intelligence är en samling tekniker för att samla in, transformer, lagra och visualisera data för bättre analysmöjlighet och för er att kunna ta välgrundade beslut.

Rent praktiskt innebär det att data samlas från olika källor för att bearbeta ert data till ett format, t.ex. mätvärden eller nyckeltal, så att ni kan få ut viktig information och skapa mervärde genom analys. Data som kan samlas in för HR-analys kan vara alla typer av data om företagets anställda men några exempel är kompetens, förmåner, frånvaroinformation, löner eller data rörande externa partner såsom konsulter eller underleverantörer. Datat kan visualiseras med analysverktyget Power BI så att ni enkelt kan snappa upp mönster och följa trender kopplat till er personal.

HR-analys skulle kunna göras inom flera områden såsom:

• Rekrytering

• Beläggning

• Behov av resurser

• Företagskultur

Effektivisera rekryteringsprocessen

Genom att samla in data i samband med rekrytering kan ni ta reda på vad ni söker och vilka kandidater som matchar era önskemål och behov, vilket leder till en mer effektiv och smidig rekryteringsprocess. Genom att sammanställa data kring exempelvis kompetenser och erfarenheter hos de sökande, kan ni styra på vilka sätt ni marknadsför rollen på för att optimera träffsäkerheten på de ansökningar ni får in. Ert fokus kan då läggas på att intervjua rätt kandidater för rollen.

Öka produktiviteten och minska personalomsättningen

Om ni följer upp vad era anställda lägger tid på, t.ex. genom tidrapporter, kan ni mäta deras beläggning och kapacitet. Ni skulle också kunna använda denna data för att se hur snabbt en nyanställd kommer in i sin roll och därmed få en uppfattning om hur framgångsrik er introduktionsfas är samt vilka förbättringar som skulle kunna göras.

HR-analys och dess data skulle också kunna användas för att förenkla ett antal processer och optimera behoven hos särskilda medarbetare eller team. Med data skulle ni kunna avslöja låg produktivitet inom vissa avdelningar, indikera behov av fler anställda eller ett större utbildningsbehov. Genom att arbeta datadrivet skulle ni också kunna få hjälp i att identifiera risker och trender såsom ökad personalomsättning på en specifik avdelning eller nedgångar i produktivitet över tid så att ni kan agera på detta för att besluta om fortsatt arbete.

Stärk er företagskultur

Slutligen, men ack så viktigt, är ökad möjlighet att arbeta proaktivt med er företagskultur. Genom att arbeta med HR-analys kan ni använda data för att identifiera behov och hitta lösningar. Det kan vara allt från att analysera resultat av medarbetarundersökningar och jämföra dem med produktionsnivåer för att avslöja problemområden eller som stöd för att analysera intervjuer i samband med att någon slutar för att kartlägga vad som gått fel och därmed kan HR-avdelningen lägga mer fokus på att arbeta problemförebyggande.

Genom att kombinera HR och datadriven analys kan ni fatta bättre beslut som ger en tydlig effekt. Vi tipsar även om att koppla ihop er HR-analys och med hjälp av det arbeta mer proaktivt med er personalbudgetering. Vår kollega Jenny har skrivit ett blogginlägg datadriven personalbudgetering, läs gärna mer här.

Vill ni prata mer med oss om hur er HR-avdelning kan bli mer datadriven? Kontakta oss gärna, klicka här för att komma till vårt kontaktformulär.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss