May 1, 2023

Planeringsverktyg - budget, prognos och planering

Vad är ett planeringsverktyg?

Digitala verktyg är idag vedertaget och spelar en avgörande roll för organisationers konkurrenskraft. Samtidigt är det betydelsefullt att organisationen samarbetar och involverar medarbetarna för att nå gemensamma och strategiska mål. Det är dags att slopa det manuella och repetitiva arbetet och med hjälp av digitaliserade planeringsverktyg öka verksamhetens engagemang och ägandeskap för att nå målen.

Ett av de viktigaste områdena för affärs- och verksamhetsplanering är den finansiella planeringen sammansvetsats med budget och prognos för att få en verklig helhetsbild. Med hjälp av Business Visions planeringsverktyg förenklar vi det datadrivna arbetet med automatiskt beräknade nyckeltal och aggregerade KPI:er för uppföljning och analys. Vägen till målet delas med medarbetare och ansvariga inom verksamheten för en sammansvetsat arbetsprocess. Digitala planeringsverktyg ersätter manuell planering och kan integreras med plattformar för att automatisera dataflöden med aktuell-, historisk och trenddata. Ett verksamhetsnära beslutsfattande är en framgångsfaktor och då datavolymer ökar med hög takt blir det betydelsefullt med integrerade system och sammanhängande systemlösningar.

Vi använder oss av två olika planeringsverktyg för att utifrån era behov och förutsättningar göra vi det enklare för er att administrera, öka kvaliteten och effektiviteten i era planeringsprocesser.

Planacy

Planacy är ett budget-, prognos- och planeringsverktyg som använder sig av smart funktionalitet för drivarbaserad prognostisering. Planacy skapar en skräddarsydd, mer automatiserad och användarvänlig lösning för verksamhetens specifika behov. Ett värdeskapande och säkert verktyg som kan appliceras på oavsett bransch.

🔹Läs mer om Planacy här.

Plannica

Med Plannica är kan flera system för budget-, prognos- och planering integreras med befintligt beslutstöd på er verksamhet. Plannica skräddarsyr era behov och nyttjar mycket av den funktionalitet ni redan besitter i er plattform och gör planeringsprocessen relevant och tillgänglig för flera i verksamheten ökar vi engagemanget och kvalitén på arbetet.

🔹Läs mer om Plannica här.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss