January 10, 2022

Så blir ni en datadriven organisation

Att vara en datadriven organisation handlar ofta om att bygga verktyg, förmågor och framför allt att ha en datadriven kultur som kan agera på data. För att du ska kunna skapa goda förutsättningar för att göra din organisation mer datadriven listar vi tre saker som ni borde prioritera.

Rätt kompetens

Dagens moderna dataplattformar i molnet utvecklas i en allt högre takt och har en stor bredd av verktyg och tjänster. För att kunna utvärdera dessa nya möjligheter kontinuerligt krävs det en dedikerad satsning och en strategi. En IT-avdelning har, på grund av sitt ansvar, ofta störst fokus på driftssäkerhet och den löpande förvaltningen av befintliga lösningar. Detta kan medföra att det inte finns tid eller resurser över till att sätta sig in i ny teknik, vilket i sin tur kan resultera i att utvecklingen inom nya och essentiella områden stagnerar, även om viljan att utvecklas finns.

För att organisationer ska kunna genomföra önskade satsningar där det ställs krav på kompetens inom nya verktyg och tjänster, kan en kombination av att investera i utbildning av den egna personalen samt att anlita expertkompetens för de områden ni vill accelerera inom, vara den enda vägen framåt.

För att kunna bemästra digitaliseringen med ett kompetent team kan den egna personalen exempelvis behöva lära sig nya och moderna sätt att hantera integrationer och att lagra data. Att ha denna kompetens in-house kan vara ovärderlig, men det finns också en möjlighet att anlita konsulter med expertkompetens för de delar som behövs. En fördel med att anlita konsulter är att de kan göra både kortare och längre insatser där beläggningsgraden kan anpassas efter organisationens behov. Det kan till exempel handla om att tillsätta en IT-arkitekt på 40% och en integrationsexpert på 60%. Att anlita konsulter för att komplettera det egna teamet kan även medföra att den egna personalen lättare kan ta sig an och sätta sig in i ny teknik.

 

Skalbara plattformar

Oavsett om expertkompetens kring nya teknologier finns inom organisationen eller kommer från en BI-partner, finns det fördelar med att se över möjligheten att migrera hela eller delar av en IT-arkitektur till en skalbar dataplattform i molnet. Förutom fördelar som att nya verktyg och teknologier blir tillgängliga först i molnet och möjligheter att skala lagringsutrymme, är ett minskat driftansvar, hållbarhet och bättre inbyggd säkerhet även viktiga aspekter. Med en investering i en dataplattform med SaaS-tjänster kan tid som en IT-avdelning behöver allokera till drifttekniska frågor i stället omfördelas till att prioritera affärsstöd för att kunna stödja en datadriven kultur. Genom att minska det drifttekniska ansvaret kan ett utrymme skapas förvidareutbildning av personal samt en möjligt att kunna anlita expertkompetens vid behov. Molnplattformsleverantörer har även en hög säkerhet inbyggd i sina system, en säkerhet som kan vara svår, tidskrävande och kostsam att upprätthålla vid egen förvaltning.

 

Integrationsplattform

En datadriven organisation kräver också tillgång till data. Idag är det enklare att lagra data i olika format på ett meningsfullt och mer kostnadseffektivt sätt, vilket leder till att möjligheterna att hämta information från fler datakällor blir större. Ett snabbt tillflöde av nya datakällor kan dock leda till underliggande komplexa relationer mellan olika lagringsytor, vilket kan resultera i en kostsam förvaltning och sämre datakvalitet. Att investera i en integrationsplattform leder till en ökad flexibilitet att kunna byta ut underliggande affärssystem, en ökad kontroll av data och bättre förutsättningar att följa regulatoriska krav som GDPR. Förbättringar som även gynnar arbetet med att skapa en modern arkitektur för en datadriven kultur.

 

En modern arkitektur behövs för att bli mer datadriven

För att kunna integrera, lagra, förädla, omvandla och demokratisera data till värde på bästa sätt behöver du en modern BI-arkitektur. I vår e-guide får du reda på hur du skapar en modern BI-plattform och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att bli mer datadriven, på riktigt. Ladda ner din e-guide HÄR.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss