September 5, 2023

Så kommer du igång med ditt BI-projekt

Under de senaste åren har Business Intelligence (BI) genomgått en imponerande och omvälvande utveckling som har fått allt fler företag att inse dess värde och potential. Med avancerade analytiska verktyg och molnbaserad flexibilitet har BI blivit en katalysator för innovation och tillväxt. Företag kan nu snabbt identifiera trender, förutsäga framtida mönster och fatta välgrundade beslut som banar väg för framgång.  

Då tidigare beslutsfattande ofta baserades på manuellt arbete i exempelvis Excel, öppnar modern BI dörrarna till en värld där datadrivna insikter styr. Oavsett om det handlar om att optimera processer, förbättra kundupplevelser eller skapa nya affärsmöjligheter. En resa som ingen vill hamna utanför! 

Kom igång med ditt BI-projekt

Lisa Fåhraeus arbetar som BI-konsult och regionansvarig för Business Vision Göteborg. Hon har under de senaste åren haft förmånen att arbeta tillsammans med många företag och hjälpt de bli mer datadrivna. Hon ser en tydlig trend av hur fler och fler företag inser vikten av att omfamna en modern dataplattform som ger de möjlighet att samla, analysera och visualisera data.  När vi frågar Lisa vad det är som gör att företag väljer att ta extern hjälp med att påbörja sin Business Intelligence resa menar hon att de ofta har en vision och målbild men att företagen inte vet hur de ska omvandla visionen till en teknisk lösning.

- Ofta kan det handla om att man helt enkelt inte vet vart man ska börja. Verksamheten är medveten om att det behövs ett effektivare sätt att hantera sin data. Men hur och var börjar vi? Affärssystem och data ska kopplas samman, flera olika krav ska bli till ett gemensamt mål och en central rapportplattform ska kanske byggas. Allt kan inte göras på en gång, vad tar vi först? Att koppla samman olika datakällor i ett datalager för att få en sammanhängande bild av verksamheten kan vara en knepig uppgift. En kravbild med komplicerade affärsregler ska översättas till en teknisk lösning. Det gäller att vi förstår våra kunder för att få en gemensam bild av målet och resan dit. Att göra allt detta på egen hand kan vara svårt och därför tar många verksamheter in företag med expertkompetens.

Vilka möjligheter finns det inom BI? 

- Oj många, vi har nog bara sett starten på ett helt nytt sätt att se och tänka kring sin verksamhetsdata. Allt fler hoppar på molnbaserad plattformar vilket driver utvecklingen framåt och allt eftersom utvecklingen sker så öppnas också nya dörrar.  Personer som hade traditionella affärsroller tidigare blir mer och mer involverade i den datadrivna plattformen och verktyg utvecklas allt mer för att följa den trenden. Ju mer data som kan laddas in från företags affärssystem desto mer möjligheter till insikter tenderar att dyka upp. Sen har vi såklart utvecklingen med strömmande data, hanteringen av stora mängder data och möjligheten att även för mindre bolag bygga sina dataplattformar. Och detta, bara inom området traditionell BI. Väger man in alla tjänster som finns i Azure för IoT och AI så ser vi också hur områden som tidigare var helt slutna till data scientist börjar öppnas upp för andra grupper.  

Ser vi några trender kopplat till branscher? 

- Absolut, jag upplever att företag börjar bli allt mer mogna för molnbaserade verktyg och datalagring. Kunderna säger inte länge oj vad snabbt det går utan wow vad snabbt det går. En acceptans för datadrivenhet helt enkelt. Man vill inte hamna efter. Vi ser en stark trend mot att våga satsa på Azure, mot att välja en molnbaserade plattform som en självklarhet och Power BI som standard för rapportering. Man pratar om nästa steg, hur kan vi utnyttja Azures resterande tjänster när vi redan har vår data i molnet. Våra kunder vill nå längre, arbeta smartare och skapa gemensamma ytor för analys.  

Vill du veta mer?

📧 Kontakta Lisa på lisa.fahraeus@businessvision.se!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss