November 24, 2023

Tillverkningsindustrin i en snabbt föränderlig värld: Så tar ni kontrollen

Den påverkan som Covid-19 har haft på tillverkningsindustrin är omfattande och komplex. En av de mest påtagliga utmaningarna för tillverkande företag idag är att den finansiella kontrollen och ekonomistyrningen har genomgått betydande förändringar efter pandemin.

Logistikproblemen har ökat då leveranskedjorna har blivit störda av olika orsaker såsom brist på råvaror, arbetskraft och förseningar i frakt. Denna osäkerhet har gjort det svårt att förutsäga tillgängligheten av material och komponenter, vilket i sin tur påverkar produktionsschemat och ökar kapitalbindningen i lager. För det andra har inflation blivit en betydande faktor. Prisökningar på råvaror och komponenter har gjort det utmanande att förutse produktionskostnaderna. Denna ekonomiska osäkerhet har en direkt påverkan på företagets lönsamhet och budgetplanering.

En modern dataplattform för analys

Att ha tillgång till en modern dataplattform för analys, som möjliggör realtidsanalys av inleveranstrender och efterfrågan, ger företag möjlighet att agera mer agilt. Även om företagets befintliga affärssystem kan ge viss insikt, erbjuder ett Business Intelligence (BI)-verktyg förmågan att skapa enhetliga rapporter från alla företagets affärssystem. En sådan insiktsfull och detaljerad överblick över hela försörjningskedjan är avgörande för att fatta välgrundade beslut och agera strategiskt i en tid av komplexitet och snabba förändringar. Det stärker företagets konkurrenskraft och förmåga att möta de utmaningar som den dynamiska tillverkningsindustrin står inför.

Ladda ner vår nya e-guide för att komma igång

Men hur går man egentligen tillväga? Det tar vi upp i vår nya guide ”Effektiv lönsamhetsanalys för tillverkande företag med Microsoft Fabric”. För att fördjupa dig i ämnet och ta reda på de specifika stegen för att förbättra din ekonomistyrning och anpassa dig till den nya verkligheten, ladda ner vår kostnadsfria e-guide här.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss