April 25, 2023

Tre anledningar att investera i en modern Business Intelligence-plattform

Business Intelligence är metoder som hjälper till att insamla, bearbeta och presentera stora mängder data som företag sedan kan ha till grund för att enklare kunna fatta gynnsamma beslut. Power BI är marknadens ledande analys- och visualiseringsverktyg från Microsoft. Kärnegenskaperna hos Power BI är dess förmåga till mobilitet, interaktivitet samt visualisering. Med Power BI hämtas data från verksamhetens olika system, informationen kan därefter sammanställas och visualiseras i tilltalande och interaktiva rapporter. Power BI är bryggan mellan data och beslutsfattande och kan integreras med både gamla och nya system. I den här bloggposten går vi igenom tre tydliga anledningar till att investera i en modern Business Intelligence-plattform.

Större delaktighet

Genom att gå ifrån en IT-driven ”Corporate BI” till en IT-förvaltad självbetjäning eller ta steget längre och låta verksamheten både förvalta och driva delar av er BI-utveckling, kan ni uppnå en större delaktighet kring er data. Analys- och rapportverktyg som Power BI, till skillnad från äldre förlagor, ger verksamheten helt nya förutsättningar att få ett större ägandeskap av den data som ska ligga till grund för faktabaserade beslut. Genom att låta IT fokusera på effektiv datalagring, datakvalité och tillgängliggörande av data och ge verksamheten verktyg för att kombinera, visualisera och distribuera data, kan goda förutsättningar för en explorativ datadriven organisation skapas.

Nya insikter

Ett fungerande och smart BI-system där verksamheten enkelt får åtkomst till data kan även hjälpa er organisation att gå från ett reaktivt till ett proaktivt beslutsfattande. I de flesta BI-verktyg idag går det att få fram information som är beskrivande (vad hände?) och analyserande (varför hände det?), vilka är frågor som kan kopplas till ett reaktivt beslutsfattande. Men för att bli proaktiv behöver frågor som: ”Vad kommer att hända?” och ”Vad är det bästa som kan hända?” kunna besvaras. I Power BI är det möjligt att nyttja kraften i R, som är det mest använda statistiska programmeringsspråket i världen och maskininlärningsmodeller, då det finns färdiga integrationer till R-script och R-visualiseringar. I Power BI finns även inbyggda “snabba insikter” som nyttjar färdiga sofistikerade algoritmer för att hitta olika samband i er data, samband som ni kanske inte hade tidigare kunskap om. Förutom stöd för att nyttja prediktiva modeller är en annan viktig nyckel till nya insikter möjligheten att kunna visualisera sin data. Siffror är ofta svåra att tolka utan en kontext, men när en användare får möjlighet att kunna visualisera siffrorna bli informationen tydligare och enklare att först.

Snabbare beslutsfattande

Med en modern dataplattform går det att samla data från äldre system och nya datakällor i samma lagringsyta. Ovanpå en sådan lagringsyta, exempelvis en data lake, går det att skapa ett så kallat ”serving layer” med data i form av gemensamma och harmoniserade datamodeller. Genom att låta användare kombinera data från olika system när de skapar rapporter, minimeras det manuella arbetet som klippa och klistra in data i exemeplvis Excel för att få tillgång till relevant data. Tid kan därmed frigöras till analys av data istället för sammanställande av data. För ett snabbt beslutsfattande behöver det också finnas stöd för att hantera och visualisera data i realtid. Med tjänster som exempelvis Azure Stream Analytics, Event-hubbar och strömmande dataset i Power BI kan information i realtid visualiseras och era beslutsfattare kan ta kvalitativa och informerade beslut.

E-guide: 5 avgörande områden för en lyckad implementering av Power BI

Vid en implementering av Power BI finns det flera aspekter att begrunda. Beroende på hur er organisation vill använda verktyget inom verksamheten kan arbetssättet och därmed val av licensiering, arkitektur och riktlinjer variera. Vi har därför listat fem olika områden som kommer guida ert val. Ladda ner vår kostnadsfria e-guide!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss