December 15, 2022

Tre skäl till att Azure Synapse Analytics borde vara med i din framtidsplan

Azure Synapse Analytics beskrivs som en vidareutveckling av Azure SQL Data Warehouse – men den kraftfulla analystjänsten är så mycket mer än det! Synapse är en enhetlig och obegränsad analystjänst där big data analytics, datalagring och dataintegration har fusionerats till en enda plattform. Det är faktiskt den första analystjänsten som har kapacitet att sammanfoga flera teknologier till en och samma arbetsyta. Vi har listat tre skäl till att du bör ta med Synapse i din framtidsplan för ditt nästa dataanalysprojekt!

 

1.      Enhetlig miljö

Microsoft Azure har alltid haft ett stort utbud av datatjänster, utmaningen har dock varit att välja rätt tjänster och sedan integrera dem i sin lösning. Azure Synapse Analytics erbjuder en enhetlig miljö för dataförberedelser, datahantering, informationslager, big data och AI. I denna miljö finns de främsta datatjänsterna redan tillgängliga, tillsammans med andra helt nya och effektiva funktioner. Det unika med Synapse är dess förmåga att få datatjänsterna att samverka på ett förträffligt sätt. Genom den enhetliga plattformen slipper du växla mellan olika verktyg för att skapa innovativa lösningar och kan istället erhålla insikter från all företagsdata från ett och samma användargränssnitt.

 

2.      Sömlöst integrerat med Power BI

Tidigare har Power BI endast varit inriktad på målgruppen, affärsanvändare. Men när Synapse lanserades, helt sömlöst integrerad med Power BI, utvidgades målgruppen till personer som direkt arbetar inom data och IT. Kombinationen Synapse och Power BI erbjuder unika möjligheter för att sammanlänka den tidigare klyftan mellan enorma volymer strukturerad eller ostrukturerad data och värdefulla insikter.  

Med Power BI i Synapse är det inte bara möjligt att komma åt rapporter eller dashboards, utan du kan på ett enkelt sätt skapa helt nya från den data du har arbetat med direkt i Synapse. Det innebär att de ändringar du gör i Synapse kommer spridas direkt till alla användare. Vinsten med den här kraftfulla kombinationen är att tiden det tar att komma fram till värdefulla insikter från all data minskar avsevärt!

 

3.      Enorm kraft förstora datamängder

Azure Synapse Analytics är en hopslagning av Business Intelligence och maskininlärning, något som öppnar upp för stora möjligheter att smidigt komma igång med maskininlärning. Analystjänsten är integrerad med marknadsledande tjänster som Azure Machine Learning, Databricks och Apache Spark. Det gör att Synapse processar stora datamängder, upp till petabyte-nivå, med en enorm kraft. Analystjänsten hjälper dig att sömlöst kunna använda BI och AI för all data som är viktigt för din verksamhet, allt från Dynamics 365 och Office 365 till olika SaaS-tjänster. Det gör att projektutvecklingens tid för både era BI- och maskininlärningsprojekt minskas.

E-guide: Mer effektiv datainsamling i molnet

Vill du läsa ännu mer om Microsoft Azure? I denna guiden beskriver vi vilka möjligheter det finns med den marknadsledande molnplattformen, Microsoft Azure. Vi djupdyker inom fyra intressanta områden och vägleder dig i hur ni maximerar användningen av Azure. Ladda ner den kostnadsfritt genom formuläret nedan.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss