October 10, 2022

Vad är en integrationsplattform?

En integrationsplattform integrerar olika applikationer och tjänster, som binds samman i arbetsflöden och processer för att fungera tillsammans. Integrationsplattformen erbjuder ett ramverk för hur data hämtas, transformeras och flyttas på ett säkert och kontrollerat sätt.

Med en central informationsmodell där flera system sätts i relation till varandra byggs gemensamma terminologier och strukturer upp. Integrationsplattformen ger visuell vägledning av interaktiva användargränssnitt och en gemensam fasad för alla integrerade applikationer. Det blir tydligt märkbart när slutanvändaren endast behöver logga in i ett uppföljningsverktyg för att nå sitt mål med hjälp visuell vägledning av interaktiva användargränssnitt.

Fördelar med en integrationsplattform

• Nyttjande av en Integrationsplattform ger säkra och kontrollerade dataflöden genom att använda standardtjänsterna i Azure Integration Services tillsammans med ett beprövat ramverk för integrationer.

• Att använda Azure Integration Services tillsammans med ett beprövat ramverk för integrationer gör att integrationerna från och till olika system, applikationer och tjänster sker enhetligt och kan följas upp för att ge en översiktlig vy över dataflödens laddningsprestanda.

• Genom att ha stenkoll på laddningstider kan IT enklare hitta flaskhalsar och rita om laddningsflöden för att effektivisera dataflöden.

• En och samma plattform för alla integrationer ger en mer helhetlig IT-miljö.

Business Vision's integrationsplattform

Business Vision har tagit fram en intelligent integrationsplattform som utgörs av Azure Integration Services och för samman komponenter som Function Apps, Logic Apps, API Management och Data Factory. Plattformen erbjuder ett ramverk för hur data hämtas, transformeras och samlas in på ett säkert och kontrollerat sätt. Vår integrationsplattform automatiserar och anpassar flera processer samtidigt utifrån varje kunds behov i stället för att använda specifika verktyg för en enskild process. Det finns inte heller någon begräsning vad gäller datakällor utan antalet datakällor som kan adderas är helt obegränsat för full flexibilitet. Vi automatiserar tidskrävande uppgifter med enkla medel och kopplar även på monitorering, inklusive noteringar, för att insamlingen av data ska ske tryggt och säkert.

Vad gör business vision's integrationsplattform intelligent?

I vår nedladdningsbara PDF kan du läsa om det mervärde Business Visions intelligenta integrationsplattform erbjuder, en redogörelse över hämtningsmetoder och vilka datakällor vi hämtar data ifrån samt vilka metoder vi tillgängliggör data på. Ladda ner PDF:en genom att fylla i formuläret nedan.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss